Στις 18 Ιουνίου η αποσφράγιση των προσφορών για την επαναδημοπράτηση του έργου

Στις 18 Ιουνίου η αποσφράγιση των προσφορών για την επαναδημοπράτηση του έργου

Η διαδικασία από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, δεν αναμένεται σύντομη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

08
Ιουνίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προχωρούν οι διαδικασίες για το έργο της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας, καθώς την Παρασκευή 18 Ιουνίου θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την επαναδημοπράτηση του έργου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 11η Ιουνίου και μια εβδομάδα μετά αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή.

«Ξεπεράσαμε το επικίνδυνο στάδιο για την ακύρωση του διαγωνισμού για το εργοστάσιο της Κέρκυρας και έχουμε προσφορές.  Όλες οι μεγάλες εταιρείες ανά την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των απορριμμάτων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο», τόνισε στην «Ε» ο διευθύνων σύμβουλος του νέου Διαβαθμικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Κάρδαρης, διευκρινίζοντας ότι το κριτήριο, με το οποίο θα γίνει η επιλογή του αναδόχου, είναι η καλύτερη προσφορά με την χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με την καλύτερη τεχνολογία.

Η διαδικασία

Η διαδικασία, ωστόσο από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, δεν αναμένεται σύντομη και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, προχωράει στον έλεγχο και αξιολόγηση όλων των φακέλων και υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Εν συνεχεία συντάσσει το πρακτικό και το αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή. Ακολουθεί το στάδιο ενστάσεων για να καταλήξει στην επιλογή του τελικού αναδόχου. Η σύμβαση αποστέλλεται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον εγκριθεί υπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου. 

Εγείρει αντιδράσεις ο ΦΟΔΣΑ

Η υπόθεση πάντως της λειτουργίας του νέου Διαβαθμικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων εξακολουθεί να εγείρει αντιδράσεις. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν εισηγήσεως του επικεφαλής της παράταξης «Κερκυραϊκή Αναγέννηση» Χρ. Σαρλή ( είχε αποσυρθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς οι δημοτικοί σύμβουλοι). Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Σαρλής είχε προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, κατά της απόφασης του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για τη δημοπράτηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Η Επιτροπή έκανε δεκτή την ένστασή του.


ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ