Σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

ΑΘΗΝΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την επικείμενη σύγκληση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

17
Μαΐου / 2021

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Η Διάσκεψη είναι η πρώτη αυτού του είδους. Ως μείζων πανευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, προσφέρει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπ. Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη:
Η Διάσκεψη αυτή, η οποία ξεκινά επί Πορτογαλικής Προεδρίας κατά το τρέχον εξάμηνο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Α' εξαμήνου του 2022 επί Γαλλικής, αποσκοπεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο, για πρώτη φορά μετά τη Συνθήκη της Λισαβώνας, ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές που παρουσιάζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα για τα κράτη-μέλη και τους πολίτες στο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην μετα-Covid-19 εποχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καθοριστική συμβολή για την αυξημένη συμμετοχή των δημοτών στην μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή άσκηση δημοκρατίας, η ενημέρωσή τους για τη Διάσκεψη αυτή. 
            
Είναι πολύ σημαντικό ότι στην όλη διαδικασία προβλέπεται ιδιαίτερα ενισχυμένη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα κληθούν να συμβάλουν με σκέψεις και προβληματισμούς στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ε.Ε. των 27 κρατών-μελών. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι η ίδια η Κοινή Διακήρυξη προβλέπει την λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε κεντρικό Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης για τα υπό συζήτηση θέματα (μεταβείτε στη σελίδα από εδώ)..    

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει το κύριο βάρος της εθνικής συμμετοχής και εκπροσώπησης στη διαδικασία αυτή, καθώς και του συντονισμού, προβολής και ανάδειξης των εθνικών θέσεων σε όλους τους τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
           
Για τις ανάγκες της προβολής των Ελληνικών θέσεων αλλά και επικοινωνίας με τους πολίτες, θα τεθεί σε λειτουργία επίσημη ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται και θα μεταδίδονται οι εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, συζητήσεις που θα αφορούν τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ιδίως καθ'όσο διάστημα υφίστανται ακόμη οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας.