Νέα διοίκηση στον ΑΟ Κέρκυρα 2015

Νέα διοίκηση στον ΑΟ Κέρκυρα 2015

Μέλη της εφορευτικής και της νέας διοίκησης, την Κυριακή.

Μέχρι σήμερα λειτουργούσε με την προσωρινή διοίκηση που όρισε το Πρωτοδικείο, τον Οκτώβριο του ΄20, λόγω της παραίτησης δυο μελών του δ.σ.

25
Απριλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι αρχαιρεσίες του σωματείου στίβου, ΑΟ Κέρκυρα 2015,  έγιναν το πρωί της Κυριακής. Από τα 24 ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου ψήφισαν τα 20 και ανέδειξαν τη νέα του διοίκηση.

Μέχρι σήμερα λειτουργούσε με την προσωρινή διοίκηση που όρισε το Πρωτοδικείο, τον Οκτώβριο του '20, λόγω της παραίτησης δυο μελών του δ.σ.

Από τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν τα επτά τακτικά, νέα μέλη του δ.σ.: Σπ. Γράψας, Γ. Τάντης, Ι. Βέργη, Αρ. Λούβρος, Σπ. Σελλάς, Ι. Κρητικός και Ελ. Μίαρη.

Το νέο δ.σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες μέρες.