Το σκεπτικό της Επιτροπής του άρθρου 152 για τις αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ, που απέρριψε

Το σκεπτικό της Επιτροπής του άρθρου 152 για τις αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ, που απέρριψε

Η περιφερειάρχης, Ρ. Κράτσα στον ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς. ΦΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Κι ενώ η περιφερειάρχης δηλώνει ότι θα προσφύγει στο ΣτΕ ώστε να ανατρέψει την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, το σκεπτικό της απόφασης αποκαλύπτει ττην προβληματική συγκρότηση του διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ.

23
Απριλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μιλώντας το ίδιο βράδυ στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, η κ. Κράτσα δήλωσε: «Αυτή η επιτροπή (σ.σ. του άρθρου 152) είναι αναρμόδια και δε μπορεί να καθορίζει την τύχη της υπόθεσης του ΦΟΔΣΑ και των έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Κάποιοι κάνουν προκλητικό αγώνα να μη λειτουργήσει ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων,αντί να είναι αλληλέγγυοι. Είναι ευθεία βολή κατά της κυβερνητικής πρωτοβουλίας».

Η Επιτροπή του άρθρου 152 του Νόμου αρμόδια να κρίνει τη νομιμότητα των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Πέμπτη 23 Απρίλη 2021 επί των προσφυγών Σαρλή-Μπούκα και Φόρτε:

1) Απέρριψε ομόφωνα το αίτημα αόριστης και μακράς αναβολής εκδίκασης των υποθέσεων που υπέβαλε με email η Περιφερειάρχης Ι.Ν. -Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ κ. Κράτσα , διότι η υπόθεση είχε εκ του νόμου προθεσμία 30 ημερών εντός της οποίας έπρεπε να δικαστεί και η προθεσμία έληγε. Έτσι το αίτημα της περιφερειάρχη κρίθηκε παρελκυστικό.

2) Δέχθηκε κατά πλειοψηφία ότι η καθ' ύλην αρμοδιότητα προσβολής των αποφάσεων του ΦΟΔΣΑ ανήκει σε πρώτο βαθμό στον Συντονιστή και σε δεύτερο βαθμό ανήκει στην Επιτροπή του άρθρου 152. Ο Συντονιστής είχε σφάλλει όταν απέρριψε τις προσφυγές Φόρτε και Σαρλή-Μπούκα επικαλούμενος ότι είναι αναρμόδιος και αρμόδιο είναι το πολιτικό Πρωτοδικείο της έδρας-Κεφαλλονιάς διότι ο ΦΟΔΣΑ είναι Ανώνυμη Εταιρεία. 

Η Επιτροπή του άρθρου 152 δέχθηκε ότι εφόσον: α) είναι κυρίαρχη η συμμετοχή των Δήμων στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων κατ΄ουσίαν με το 100% αυτού λαμβανομένης υπόψη και της καταναγκαστικής μεταβίβασης των ακινήτων τους και αφού οι αποφάσεις των Δήμων ή των συλλογικών τους οργάνων προσβάλλονται στον Συντονιστή το ίδιο εφαρμόζεται και όταν είναι κυρίαρχη η συμμετοχή των Δήμων στο μετοχικό κεφάλαιο των συλλογικών τους οργάνων, β)Με καταναγκαστική διάταξη νόμου εισφέρονται αναγκαστικά ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία στον ΦΟΔΣΑ και το γεγονός αυτό ενισχύει έτι περαιτέρω νομικά τον χαρακτήρα του ΦΟΔΣΑ ως αυτοδιοικητικού, γ) Δεν είναι «καθαρή» Ανώνυμη Εταιρεία ο ΦΟΔΣΑ όταν το 60% του κεφαλαίου της ανήκει στους Δήμους. Εάν ήταν Ανώνυμη Εταιρεία οι μέτοχοι θα μπορούσαν να εκλέξουν τον Πρόεδρο και το σύνολο των μελών του ΔΣ, όμως με διάταξη νόμου απαγορεύτηκε αυτό το δικαίωμα στη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ως πρόεδρος διορίσθηκε από τη κυβέρνηση η περιφερειάρχης. Κατόπιν τούτων εξάγεται το συμπέρασμα για τον δημόσιο χαρακτήρα του ΦΟΔΣΑ. Εάν ο ΦΟΔΣΑ ήταν ανώνυμη εταιρεία δεν θα διοριζόνταν από τη κυβέρνηση η κ. Κράτσα.

Ένεκα τούτων η Επιτροπή του άρθρου 152
3) Δέχθηκε κατά πλειοψηφία τις προσφυγές των Γεράσιμου Φόρτε και Χρ. Σαρλή και Μάκη Μπούκα και ακύρωσε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ .
Η πρόεδρος της Επιτροπής που μειοψήφισε και στις τρεις αποφάσεις αναφέρθηκε μόνον στην καθ' ύλην αρμοδιότητα ενώ συμφώνησε στην ουσία των προσφυγών.