Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB- Berlin

Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB- Berlin

H Αντιδημαρχία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η Αντιδημαρχία Τουρισμού συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης για την προβολή του προορισμού (Γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.)

09
Μαρτίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ (Γραφείο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας). Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συμμετέχει στη διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB-Berlin, που διεξάγεται διαδικτυακά στις 9-12 Μαρτίου 2021.
O Δήμος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network» (Ακρωνύμιο SWAN) του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της συμμετοχής του εταιρικού σχήματος στην έκθεση, το οποίο αποτελείται από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ, το Λιμάνι του Τάραντα, τον Δήμο Καλλίπολης και τον Δήμο Ναρντό.  

Το έργο ‘’Swan’’ στοχεύει στην κατασκευή και την αξιοποίηση ενός δικτύου υδατοδρομίων, εντός των λιμένων της Κέρκυρας, των Παξών, των Διαπόντιων Νήσων, του Τάραντα, της Καλλίπολης και του Ναρντό. Οι υποδομές των υδατοδρομίων θα στηρίξουν την πολυτροπική διασύνδεση των μέσων μεταφοράς, επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, όπως των λιμένων με αερολιμένες ή των λιμένων με άλλους λιμένες ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας έναν ασφαλή και γρήγορο τρόπο μετακίνησης στους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Η συμμετοχή του εταιρικού σχήματος στην έκθεση, αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση και την προβολή των υδατοδρομίων σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ μέσω αυτής ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να αναδείξει και να προβάλει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, ενισχύοντας την τουριστική του εκστρατεία. 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Προγραμματισμού και Ευρωπαικών προγραμμάτων σε συνεργασία  με  την Αντιδημαρχία Τουρισμού και Απασχόλησης συνεργαστήκαν στα πλαίσια της έκθεσης για την καλύτερη προβολή του προορισμού και των δραστηριοτήτων που μπορούν οι επισκέπτες μας να απολαύσουν στο νησί (Γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.)