Ο ΦΟΔΣΑ προκήρυξε το έργο της Κεφαλονιάς - Τι περιλαμβάνεται

Ο ΦΟΔΣΑ προκήρυξε το έργο της Κεφαλονιάς - Τι περιλαμβάνεται

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κεφαλονιά. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Ο Φορέας Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Ιονίων νήσων προκήρυξε το έργο κατασκευής της νέας Μονάδας επεξεργασίας και εναπόθεσης απορριμμάτων στην Κεφαλονιά.

22
Ιανουαρίου / 2021

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια ενέργεια του διαβαθμιδικού, περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, πρόκειται για έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 20.584.260,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
Στο έργοι περιλαμβάνονται:
1. Η δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α’ κυττάρου και του εν λειτουργία β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου πάνω από 17 έτη.

2. Η ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από το νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατώ, όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου, η οποία θα στεγανοποιηθεί. 

3. Η βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου. 
4. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης -σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών ΟΕΔΑ (Σ.σ. Ολοκληρωμένης διαχείρισης).

5. Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης καιτην μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR.

6. Η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε δύο άξονες: την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης,χειροδιαλογή) με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας της, τηνπροσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με διαλογή στην πηγή. Το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου. Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει και τηλειτουργία του έργου για 6 έτη από τον κατασκευαστή.