«Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί»

«Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί»

Διαβάζοντας κανείς τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου παιδείας ενόψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου εκπλήσσεται με τις λεπτομέρειες που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο...

10
Ιανουαρίου / 2021

... και την αναλυτική παράθεση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του ιού. Θα παραθέσω τις παραθέσω έτσι όπως δίνονται αναλυτικά διότι έχει αξία.
1. Οι αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται πλήρως για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.
2. Τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν πλήρως ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των σχολικών γευμάτων καθώς και μετά την αποχώρηση των μαθητών.
3. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα παράθυρα των αιθουσών θα πρέπει να ανοίγουν πλήρως τουλάχιστον για 5 λεπτά ανά 20λεπτο, ή μία φορά κατά τη διάρκεια της 45λεπτης ώρας διδασκαλίας, ώστε να ανανεώνεται πλήρως ο εσωτερικός αέρας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τόσο πιο γρήγορα επιτυγχάνεται η ανανέωση του αέρα. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, τα 5 λεπτά θεωρούνται επαρκής χρόνος για την πλήρη ανανέωση του αέρα, υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης του εσωτερικού αέρα κάθε 20 λεπτά.

4. Οι κοινόχρηστοι χώροι (βιβλιοθήκες, τουαλέτες, σχολικά γυμναστήριαθα πρέπει να αερίζονται συνεχώς και πλήρως, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται απόδιαφορετικές ομάδες ατόμων.
5. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση για το άνοιγμα των παραθύρων (ειδικά σε περιπτώσεις, που βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία για λόγους ασφαλείας) και επίσης ότι τα ανοίγματα των συστημάτων εξαερισμού δεν παρεμποδίζονται με κανέναν τρόπο, πχ κρεμασμένες αφίσες κ.λπ.
6. Σε ψυχρότερες καιρικές συνθήκες η επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να μετριαστεί ανοίγοντας τα παράθυρα, που βρίσκονται άνωθεν των θερμαντικών σωμάτων.
7. Σε περίπτωση λειτουργίας κλιματισμού όλα τα υφιστάμενα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού θα πρέπει να ρυθμιστούν στο μέγιστο ποσοστό εισαγωγής νωπού αέρα. Το άνοιγμα των παραθύρων συνιστάται για τη βέλτιστη ανανέωση του εσωτερικού αέρα. Για τη χρήση συστημάτων κλιματισμού υπενθυμίζονται και οι συστάσεις των (α) και (β) σχετ. εγκυκλίων.
8. Εάν υφίστανται πόρτες πυρασφάλειας, αυτές θα πρέπει να παραμένουν κλειστές, να μην αξιοποιούνται ως ανοίγματα για τον αερισμό του κτιρίου και να χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται από το σχέδιο πυρασφάλειας του κτιρίου.

9.Το άνοιγμα αποκλειστικά των εσωτερικών θυρών των αιθουσών θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς αερολυμάτων από τη μία αίθουσα στην άλλη μέσω των διαδρόμων. Για το λόγο αυτό απαιτείται και το παράλληλο άνοιγμα των παραθύρων και της εσωτερικής πόρτας της αίθουσας.
Το άνοιγμα των παραθύρων αποκλειστικά σε θέση ανάκλησης δεν εξασφαλίζει τον επαρκή αερισμό της αίθουσας, ακόμη κι αν διατηρούνται σε αυτή τη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, οι συστάσεις της παρούσας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το σύνολο των συστάσεων για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS CoV-2 (. υγιεινή των χεριών, χρήση μάσκας κλπ).

Πραγματικά όλες αυτές οι αναλυτικές οδηγίες είναι άριστες και πολύ κατατοπιστικές. Για την ουσία όμως της υπόθεσης και για την σωστή και σύμφωνα με τους ειδικούς αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασποράς του ιού που είναι η αραίωση των πολυάριθμων τμημάτων,μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, η τήρηση των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μέσα στις τάξεις όπως μας λένε να τηρούμε στα διαλείμματα,για όλα αυτά δεν γίνεται πουθενά λόγος.

Ούτε το Σεπτέμβριο έγινε προσπάθεια και σχετική προετοιμασία ούτε τώρα. Η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης φροντίζει πρώτα από όλα να μην διαταράξει τα συμφέροντα των ιδιωτικών σχολείων και των μεγάλων σχολαρχών οι οποίοι εκπαιδεύουν παιδιά σε τμήματα των 27 και 28 ατόμων με στόχο πάντα το κέρδος. Έτσι όπως ακριβώς έγινε και με το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι που οι πολιτικές αποφάσεις πάρθηκαν με γνώμονα το κέρδος των αεροπορικών εταιρειών. Δια βάζοντας λοιπόν τις αναλυτικές εγκυκλίους ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό: «Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί»


* O Σπύρος Βλαχόπουλος είναι δάσκαλος

ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ