ΚΙΝΑΛ Κέρκυρας: Τα 70 στρέμματα της Δασιάς να παραχωρηθούν στον Δήμο

ΚΙΝΑΛ Κέρκυρας: Τα 70 στρέμματα της Δασιάς να παραχωρηθούν στον Δήμο

Υπέρ της παραχώρης γης και όχι χρηματικού ανταλλάγματος τάσσεται το Κίνημα Αλλαγής Κέρκυρας

27
Νοεμβρίου / 2020

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας: 

Τα 70 στρέμματα  στην περιοχή της Δασιάς στον χώρο του πρώην Club Meditérranée  πρέπει  να παραμείνουν στον Δήμο ως  δημόσιος κοινόχρηστος χώρος στην περιοχή  και να μην  προκριθεί η παραχώρηση της έκτασης αυτής  αντί της καταβολής οποιουδήποτε  χρηματικού ποσού.

Το συμφέρον του τόπου, η ανάπτυξή του με όρους βιωσιμότητας και διατήρησης των φυσικών του πόρων και της δημόσιας περιουσίας  επιβάλλει  να αποφασιστεί    η επιλογή της εισφοράς γης  των 70 στρεμμάτων και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων  Νήσων να διατηρήσει την γη που δικαιούται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αντί για  την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού τιμήματος.

Απόψεις περί αδυναμίας διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας από τους δημόσιους φορείς είναι ιδιαίτερα έωλες.

Η περιφρούρηση του περιβάλλοντος ,της ταυτότητας, της  περιουσίας, της κληρονομιάς , αλλά και  των συμφερόντων του νησιού , των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και όλων των κατοίκων της Κέρκυρας,  δεν είναι μόνον στην κατά το δοκούν  διάθεση της εκάστοτε Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής, αλλά υποχρέωση όλων μας και απαιτείται ευρεία κοινωνική  διαβούλευση και συναίνεση για το μέλλον της συγκεκριμένης έκτασης.

Το Κίνημα Αλλαγής Κέρκυρας παραμένει σταθερό στην θέση ότι  η ανάπτυξή  με όρους βιωσιμότητας  επιβάλλει να επιλεγεί η διατήρηση των 70 στρεμμάτων και όχι η πώληση τους.