Διαβάζω, στηρίζω τον τοπικό Τύπο

Διαβάζω, στηρίζω τον τοπικό Τύπο

Ο τοπικός Τύπος, εκτός των θεμελιωδών αυτών, είναι κιβωτός. Ό, τι πολιτισμικό εμπεριέχεται. Με την ιστορικότητα, μέτρο της αξίας του. Το χρονικό του βάθος, αρμαθιά των επιτευγμάτων της τοπικής κοινωνίας στο βάθος του χρόνου.

26
Οκτωβρίου / 2020

Η υπόθεση της υποστήριξης του Τύπου, ιδιαιτέρως του τοπικού, δεν είναι φιλανθρωπία ούτε επεισόδιο δημοσίων σχέσεων ανάμεσα σε φορείς του εποικοδομήματος.

Αντιθέτως, σ' αυτήν αναγνωρίζεται η καταλυτική σημασία του Τύπου στη νομιμοποίηση των αποφάσεων των φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, από το Κοινοβούλιο στα Δικαστήρια. Εξ' και ο ορισμός του ως 4η εξουσία. Κι όσον αφορά στην τοπικότητα, αναφέρεται η επιδίωξη άρσης της ανισομετρίας ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, που συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό της αγοράς. Πεδίο συγκέντρωσης πόρων και εξουσιών, αναλόγως των πλουτοπαραγωγικών στοιχείων και της γεωγραφικής θέσης.

Η απήχηση του Τύπου είναι το μέτρο της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε εφαρμογή της συνταγματικής προτροπής. Έτσι προσδιορίζεται η ουσία της αναγνωσιμότητας και της επισκεψιμότητας όσον αφορά και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, κι όχι ως ταμειακή επάρκεια της επιχείρησης. 

Ο τοπικός Τύπος, εκτός των θεμελιωδών αυτών, είναι κιβωτός. Ό, τι πολιτισμικό εμπεριέχεται. Με την ιστορικότητα, μέτρο της αξίας του. Το χρονικό του βάθος, αρμαθιά των επιτευγμάτων της τοπικής κοινωνίας στο βάθος του χρόνου.

Εξαιρετικής σημασίας η ύπαρξη των λειτουργών του τοπικού Τύπου με επαγγελματική επάρκεια και εργασιακή αξιοπρέπεια ώστε να ανταποκρίνονται στον θεμελιώδη ρόλο τους στην λειτουργία κατά τόπους των δημοκρατικών θεσμών και φορέων.

Αναγνωσιμότητα, ιστορικότητα, απασχόληση, το ευρωπαϊκό υπόδειγμα του Τύπου, εθνικού και τοπικού.

Σήμερα που το μεγάλο ρέπει προς την συμπεριφορά του «γραφείου τύπου» της αλλότριας ιδιοκτησίας, που λαφυραγώγησε σπουδαίους τίτλους και τους έζεψε σε επιδιώξεις ισχύος, το τοπικό γειωμένο στην κοινωνία, από την οποία εκπορεύεται, γίνεται μέτρο γνησιότητας δημοσίου λόγου και μαζικής επικοινωνίας.

Όχι πάντα και σε κάθε περίπτωση. Αλλά ως πρόταγμα και προσδοκία, που διέπει την λειτουργία της Δημοκρατίας και την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και ζητείται η υποστήριξη του τοπικού Τύπου, με κριτικό και απαιτητικό τρόπο.