Το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του δ.σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 11 θέματα

26
Οκτωβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔ-ΙΝ).  Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Πρόταση Συμβουλευτικής-Ενημερωτικής Υποστήριξης. Σύνταξης Δελτίων-Οδηγών για Προγράμματα-Δράσεις-Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμούτης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

3. Αποζημίωση και μέτρα προστασίας κατόχων εσπεριδοειδών και αμπελιών.
Εισηγητής:Γιώργος Καλούδης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2019 και έγκριση ισολογισμού2019.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών.
α) 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων
της Α.Π. 872-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο τουΠρογράμματος Εδαφικής     Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».
β) 3ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων
της Α.Π. 871-19/12/2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».
γ) 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση  
Υποβολής Προσφορών του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Προμήθεια
Εξοπλισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) SaveMedCoasts - DG ECHO - European Commission Programme 2014-2020
β) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
γ) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
δ) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

7. α) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΕΔ-ΙΝ 2020.
β)Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Εισηγήτρια:Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

8. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Πρόταση Έργου"LIFE-IP ECODEREMO - (E)Co-DesignedBioconversion in RemoteCommunities" - "Οικολογικά σχεδιασμένη βιομετατροπή σε απομακρυσμένες κοινότητες" στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020.
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

9. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

10. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

11. Λοιπά θέματα