Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, στην υπόθεση των σκουπιδιών

Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, στην υπόθεση των σκουπιδιών

Μετά την κυβερνητική «μεταρρύθμιση» που δημιούργησε τον διαβαθμιδικό περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, υπό την κ. Κράτσα, στην δικαιοδοσία του οποίου περιέρχεται μετ’ ολίγες ημέρες η διαχείριση της διάθεσης των απορριμμάτων της Κέρκυρας, η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες αποξενώνει σχεδόν ολοκληρωτικά τον Δήμο από τη διαχείριση των απορριμμάτων που αποτέλεσε μια από τις κύριες αποστολές του. Ο Δήμος από εδώ και πέρα μόνο θα πληρώνει και θα πληρώνει αδρά.

16
Σεπτεμβρίου / 2020

Το ένα βήμα μπρος συνιστά η επιτυχημένη αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των απορριμμάτων που για περισσότερα από 15 χρόνια ταλαιπωρούσε την Κέρκυρα με πολύ σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Μέσα στο χρονικό διάστημα λιγότερο των δέκα μηνών, αφότου ανέλαβε η νέα διοίκηση τους Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κέρκυρας (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ), δρομολογήθηκαν με επιτυχία και αποτελεσματικά η μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη (η οποία ήδη διεξάγεται), η εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του «ΧΥΤΑ» Τεμπλονίου (το οποίο εξελίσσεται).

Όσον αφορά την προκήρυξη του έργου κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας, στο στάδιο αυτό αντιμετωπίζει τις γνωστές αναμενόμενες προδικαστικές προσφυγές των ενδιαφερομένων εργολαβικών εταιρειών, τις αντιρρήσεις συλλόγων που θεωρούν πως το έργο δεν είναι απαραίτητο και ότι μπορεί να το υποκαταστήσει η ανακύκλωση, αλλά και τις μη αναμενόμενες και άστοχες βολές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η νέα διοίκηση του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ έκανε αυτό που όφειλε, να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να φέρει εις το στάδιο της προκήρυξης το έργο τούτο, που η σύλληψή του, ο σχεδιασμός, οι προϋποθέσεις, οι μελέτες, οι αντιγνωμίες ως προς αυτό και τους τρόπους χρηματοδότησής του, βράδυναν απελπιστικά και κατανάλωσαν δύο δημοτικές περιόδους 2011-2014 και 2014-2019 χωρίς αποτέλεσμα.

Η περαιτέρω τύχη του έργου δεν θα κριθεί από την προκήρυξη, η οποία ανοίγει το δρόμο για την εκτέλεσή του, αλλά από τις προθέσεις και τη στάση των κρατικών φορέων (κυβέρνηση), της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των φορέων της χρηματοδότησης. 

Τα δύο βήματα πίσω συνιστούν η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, (η οποία λήφθηκε με τις ψήφους μόνο των εκπροσώπων της κυβερνώσας το Δήμο παράταξης και παρά την εκφρασμένη κατηγορηματική αντίθεση όλων των άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 65% των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ανατεθεί (επί το κομψότερον) σε εξωτερικούς συνεργάτες (δηλαδή σε εργολάβους) για τα έτη 2021 και 2022 η αποκομιδή των απορριμμάτων στην περιφέρεια της δημοτικής ενότητας του πρώην Δήμου Κερκυραίων σε ετήσια βάση και στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών σε εποχιακή βάση (τουριστική περίοδο) με εκτιμώμενη δαπάνη της τάξεως των δύο εκατομμυρίων ευρώ για κάθε έτος. 

Με την απόφαση αυτή, εάν υλοποιηθεί, αναβιβάζεται για το έτος 2021 το ύψος του χρηματικού ποσού που θα οδεύει εις τις εργολαβικές εταιρείες μεταφοράς και διαχείρισης απορριμμάτων μαζί με τον ΦΠΑ εις 7.500.000 ευρώ που υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο να πραγματοποιηθεί ετήσιο έσοδο από τα τέλη καθαριότητας και αντιστοιχεί εις το 20% και περισσότερο των πραγματικών τακτικών ετήσιων εσόδων του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει παρατεταμένη δυσανεξία στα οικονομικά του Δήμου και θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο των λειτουργιών του.

Πέραν τούτου, η στροφή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την αποκομιδή των απορριμμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε τέτοια κλίμακα χρόνου και μεγέθους παραπέμπει στις καλένδες την επιβαλλόμενη σοβαρή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας Καθαριότητος του Δήμου και υποδηλώνει ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με το βήμα αυτό «διαβαίνει τον Ρουβίκωνα» προς μια συνολική διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, από «εξωτερικούς συνεργάτες» που αναπότρεπτα θα οδηγήσει παράλληλα εις την ολική απίσχναση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Εάν η κυβερνώσα παράταξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έθετε ως στόχο, τον δεύτερο χρόνο της θητείας της και ως συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων που έχει να παρουσιάσει στη διαχείριση της διάθεσης των απορριμμάτων, κατά τον πρώτο χρόνο αυτής, την οργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε σύγχρονες βάσεις, το 16μηνο που μεσολαβεί μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2021 είναι χρόνος υπεραρκετός για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόχου τούτου και να σηματοδοτηθεί ότι το κέντρο βάρους για την αποκομιδή των απορριμμάτων αποτελεί η δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Άλλωστε η επιτυχία στη διαχείριση της διάθεσης των απορριμμάτων, οφειλόμενη εις την δυναμική αποφασιστικότητα που έφεραν εις τον ΦΟΔΣΑ η Πρόεδρος και τα στελέχη της νέας διοίκησής του, που προήλθαν από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και εις την παράλληλη προσπάθεια που κατέβαλε το ολιγάριθμο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, που κι αυτό προέρχεται από τον κεντρικό Δήμο, παρέχει έδαφος αισιοδοξίας για την επιτυχία και τη προσπάθεια της οργάνωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο ανάλογο χρονικό διάστημα.

Εντούτοις, η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής έδοξε άλλως. Μετά την κυβερνητική «μεταρρύθμιση» που δημιούργησε τον διαβαθμιδικό περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, υπό την κ. Κράτσα, στην δικαιοδοσία του οποίου περιέρχεται μετ’ ολίγες ημέρες η διαχείριση της διάθεσης των απορριμμάτων της Κέρκυρας, η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες αποξενώνει σχεδόν ολοκληρωτικά τον Δήμο από τη διαχείριση των απορριμμάτων που αποτέλεσε μια από τις κύριες αποστολές του. Ο Δήμος από εδώ και πέρα μόνο θα πληρώνει και θα πληρώνει αδρά. 

Διερωτώμαι μετά από αυτήν την εξέλιξη, σε συνδυασμό με την ήδη ισχύουσα επί χρόνια καθολική έκλειψη του Δήμου από την φροντίδα των ιστορικών μνημείων και της παλιάς πόλης, την αναδίπλωση από τον ιστορικό ΒΙΔΟ και την εγκατάσταση σε αυτό ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη βαθμιαία εγκατάλειψη και παρακμή που συνετελέσθη τα τελευταία χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου, στην αναγκαστική απραξία και ύπνωση στις οποίες καταδίκασαν οι «ευφυείς» μεταρρυθμίσεις την τελευταία 20ετία τις κοινότητες, την εξακολουθητική απουσία εύρωστων και δραστήριων δημοτικών επιχειρήσεων και την ελέω του νόμου του κ. Θεοδωρικάκου για την «κυβερνησιμότητα των δήμων», που αφυδάτωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, τι μένει πλέον από την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποτελούσε έκφραση της τοπικής κοινωνίας και από την άμεση δημοκρατία που υλοποιούσαν οι δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης με κορυφαίο όργανο του αποκεντρωμένου δημοκρατικού προγραμματισμού το δημοτικό συμβούλιο.

* Κέρκυρα 16 Σεπτεμβρίου 2020. Χρύσανθος Σαρλής, Κερκυραϊκή Αναγέννηση - Φωνή, δημότες για διαφάνεια.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ