Δράση ευαισθητοποίησης για την αξιοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων

Δράση ευαισθητοποίησης για την αξιοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων

ΑΡΤΑ. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

05
Aυγούστου / 2020

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθαρισμού και επίδειξης της αξιοποίησης των πλαστικών απορριμμάτων στις ακτές της Κορωνησίας. Τη δράση υποστήριξε το 1ο  Σύστημα Προσκόπων Άρτας, ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Απανταχού Κορωνησιωτών, οι οποίοι ενεργοποίησαν μαθητές και κατοίκους που συμμετείχαν ενεργά καθώς και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου- Λευκάδας.
Η ενθουσιώδης συμμετοχή των μικρών παιδιών στη δράση καθαρισμού της ακτογραμμής έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και ταυτόχρονα με τη συλλογή των απορριμμάτων κατέγραφαν αναλυτικά σε δελτίο καταγραφής απορριμμάτων, τόσο τα ανακυκλώσιμα, όσο και τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, προκειμένου να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
 
Με την ολοκλήρωση της Δράσης καθαρισμού, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση, όπου, ο Δημήτρης Μπαρέλος, εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας, τόνισε ότι «με τη σημερινή τους δράση δεν προστατεύουν μόνο την Κορωνησία και τη φυσική ομορφιά της, αλλά κυρίως τους ίδιους τους  εαυτούς, γιατί τα πλαστικά που διαλύονται στις ακτές επιστρέφουν στον άνθρωπο ως μικροπλαστικά μέσω της διατροφικής αλυσίδας». Ο Καθηγητής Χρυσόστομος  Στύλιος, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου, τόνισε με τη σειρά του  «την αναγκαιότητα της επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών αντικειμένων και της αποφυγής απόρριψής τους στο φυσικό περιβάλλον», και παρουσίασε τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών, αξιοποιώντας έναν 3D εκτυπωτή, ο οποίος χρησιμοποιώντας πλαστικό νήμα από απορριφθέντα πλαστικά, έχει τη δυνατότητα να αναδημιουργεί πλαστικά αντικείμενα-έτοιμα προς χρήση.
 
Η προαναφερόμενη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για τη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», το οποίο προσδοκά να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των  οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες ακτές, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο RE.CO.RD, εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <<Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020>>, συμμετέχουν τρεις Δήμοι, ο Δήμος Otranto ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος Santa Caesarea Terme, ο Δήμος Λευκάδας και δύο Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο του Salento. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται η βιώσιμη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή του τοπικού  πληθυσμού σε δράσεις διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων στις ακτές.