Συνεδριάζει το δ.σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Συνεδριάζει το δ.σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Με τηλεδιάσκεψη, στις 13:00 της 5ης Αυγούστου, με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)

04
Aυγούστου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΕΔ-ΙΝ).  Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.
Εισηγητής:Κώστας Ασπιώτης Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

3.Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Εισηγητής:Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Εισηγήτρια:Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

6. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

7. Λοιπά θέματα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ