Σύντομα Πράσινη Γωνιά και στο Σιδάρι

Σύντομα Πράσινη Γωνιά και στο Σιδάρι

ΣΙΔΑΡΙ(ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Αυξάνονται και πληθύνονται τα σημεία ανακύκλωσης στη Βόρεια Κέρκυρα,

19
Ιουλίου / 2020

με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, ενώ η  Δημοτική Αρχή ενθαρρύνει σημαντικά τις πρωτοβουλίες. 
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σιδαρίου, Περουλάδων και ευρύτερης περιοχής ανακοίνωσε ότι η διαμόρφωση χώρου όπου θα συλλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει.