Ο Γιάννης Τρεπεκλής πρόεδρος της ΑΝΙΟΝ

Ο Γιάννης Τρεπεκλής πρόεδρος της ΑΝΙΟΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με πλατιά συμμετοχή των μετόχων και σε κλίμα συναίνεσης, διεξήχθη χθες 30/06/2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

01
Ιουλίου / 2020

Έγινε εναρμόνιση του Καταστατικού βάσει του Ν4548/2018, ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία που θα εκδώσει τα πιστοποιητικά για τις δυο εκκρεμείς εταιρικές χρήσεις 2018 & 2019 και έγινε διεξοδική συζήτηση για το μέλλον της εταιρείας, τις δυσκολίες που ανακύπτουν αλλά από όλες τις πλευρές τονίστηκε η ανάγκη να ολοκληρωθεί με κάθε μέσο η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του LEADER/CLLD.

Τέλος, εκλέχθηκε επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τετραετή θητεία αποτελούμενο από τους:
Ιωάννη Τρεπεκλή, Αλέξανδρο Κατέχη και Θεόδωρο Παπαβλασόπουλο από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (ο κ. Τρεπεκλής υποδείχθηκε και από την ΠΕΔΙΝ)
Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Δήμαρχο Παξών
Ιωάννη Αρμενιάκο, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σπυρίδωνα Ασπιώτη, από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 
Μαριλένα Ανδριώτη, από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας
Αμέσως μετά την εκλογή τους, συνήλθαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Ιωάννης Τρεπεκλής
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Αρμενιάκος
 
Γραμματέας Σπυρίδων Βλαχόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος
Μέλη
Αλέξανδρος Κατέχης
Σπυρίδων Ασπιώτης
Μαριλένα Ανδριώτη

Στην εννεαμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (όργανο επιπέδου λήψης απόφασης του LEADER/CLLD) έγινε τροποποίηση του κανονισμού, και θα είναι ενδεκαμελής με προσθήκη από πλευράς ΟΤΑ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και από πλευράς κοινωνικών φορέων του Παραρτήματος Κέρκυρας του Οικονομικού Επιμελητηρίου.