Συνεδριάζει την Πέμπτη (25/6) η ΠΕΔ-ΙΝ

Συνεδριάζει την Πέμπτη (25/6)  η ΠΕΔ-ΙΝ

ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ, Αλέξανδρος Παρίσης (φωτό αρχείου)

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και οι δράσεις της ΠΕΔ-ΙΝ για τη γενικότερη στήριξη του τουρισμού στα Ιόνια, το ψήφισμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων για τις σχολικές καθαρίστριες, όπως και οι ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ μετά την πρώτη γ.σ. του νέου ΦΟΔΣΑ, στην ημερήσια διάταξη

24
Ιουνίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνεδριάζει το δ.σ. της ΠΕΔ-ΙΝ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 14:00.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που εστάλη από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Αλέξανδρο Παρίση, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, έχει ως εξής;

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στα Ιόνια Νησιά
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

3. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών.
Εισηγήτρια:Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

4. Ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ μετά τη Γενική Συνέλευση Συγκρότησης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκάδας.

5. Δράσεις της ΠΕΔ-ΙΝ για τη στήριξη του τουρισμού των Ιονίων Νήσων
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

6. Σύμφωνο συνεργασίας ΠΕΔ-ΙΝ και Δήμων Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του Έργου CULTURALION (Τουρισμός-Πολιτισμός στα Ιόνια Νησιά)-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

7. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»-Προγραμματισμός Δράσεων
β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»-Προγραμματισμός περιοδικών Εκθέσεων
γ) CULTURALION - Ε.Π. ΙόνιαΝησιά «2014-2020»
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

8. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής
α) 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ.πρωτ. 801-26/11/2018 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020»
β) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 227-03/02/2020 σύμβασης, για το Έργο «CULTURALION», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
γ) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής εξαμηνιαίας έκθεσης σεισμικής δραστηριότητας 2020, για το Έργο Συντήρησης και Αναβάθμισης Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής:Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

9. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Εισηγητής:Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέα πρόταση:
Έργο "MAGNET - thenetworkofmuseumsofMagnaGrecia" - "MAGNET - Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης Ελλάδας" στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Basilicata 2014-2020.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Εισηγήτρια:Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής:Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Λοιπά θέματα