Αλεξάκης: Δεν υπάρχει χρόνος, δώστε διευκρινίσεις για την υγειονομική πιστοποίηση

Αλεξάκης: Δεν υπάρχει χρόνος, δώστε διευκρινίσεις για την υγειονομική πιστοποίηση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπ΄αρίθ. 1881/29-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/2084/30-05-2020) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

04
Ιουνίου / 2020

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19», ζήτησε με γραπτή επιστολή του προς το Υπουργείο Τουρισμού, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας Αλεξάκης.

Στην επιστολή του ο κ. Αλεξάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά για τον τουριστικό κλάδο, στο πλαίσιο επανεκκίνησης  της οικονομίας και ως εκ τούτου πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα η διαδικασία απόδοσης του ειδικού Σήματος Πιστοποίησης προς όλους τους τύπους τουριστικών καταλυμάτων.

Αναφορικά με την διαδικασία τηλεκπαίδευσης, όπως περιγράφεται στην εν λόγω ΚΥΑ και κατόπιν της οποίας αποδίδεται το Σήμα Πιστοποίησης προς κάθε συμμετέχοντα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προωθεί ενέργειες για την περεταίρω κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλιστεί η πληρέστερη ενημέρωση όλων των μερών για την ορθότερη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε κάθε βαθμίδα λειτουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης και μεταφορών, ώστε να θωρακίσουμε την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.