«ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.»: Πολιτική οπισθοδρόμηση ο νόμος για το Περιβάλλον

«ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.»: Πολιτική οπισθοδρόμηση ο νόμος για το Περιβάλλον

Το ψήφισμα της παράταξης του Νίκου Γκούση και η αιτιολόγησή του αναφορικά με το ν/σ Χατζηδάκη, το οποίο τελικά υπερψηφίστηκε στη Βουλή, για το Περιβάλλον

19
Μαΐου / 2020

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ).  Κείμενο, με το οποίο αιτιολογείται το ψήφισμα που κατέθεσε η «Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο» στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη του Νίκου Γκούση.

Παράλληλα, η «ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.» κατέθεσε και πρόταση για τη δημιουργία ευρέως μετώπου - παρατηρητηρίου για την προστασία του πειβάλλοντος.

Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Η ψήφιση από την Κυβέρνηση του νόμου για το περιβάλλον αποτελεί μια πολιτική οπισθοδρόμηση σε πολλούς τομείς.

1. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπου έχουμετη σταδιακή κατάργηση των προστατευόμενων περιοχών, τον περιορισμό των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, τις ρυθμίσεις οικοπεδοποίησηςσε δασικές εκτάσεις και άλλες υποβαθμίσεις.

2. Στην αποκέντρωση και τη δημοκρατικήδιαχείριση θεμάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, όπου αφαιρέθηκαν ή περιορίστηκαν πολλές αρμοδιοτήτες της Αυτοδιοίκησης δημιουργώνταςκεντρικό έλεγχο σχεδόν των πάντων.

3. Στη διαχείριση απορριμμάτων, όπου αναστέλλονται τουλάχιστον για τρία χρόνια οιευρωπαϊκέςκατευθύνσεις, όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρωνκαιη μείωση του προς ταφή υπολείμματος, πουεπιτυγχάνονταιμόνο με τη διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με την ανακύκλωση. Αυτές οι πολιτικές εγκαταλείπονται πλέον  και με το νόμο!

4. Ειδικά τα νησιά του Ιονίουπλήττονται με το άρθρο 93, όπου ουσιαστικά αφαιρείται  -και μάλιστα αντισυνταγματικά- η διαχείριση των απορριμμάτων από τους δήμους.

Στις βασικές αρχές της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.για το περιβάλλον είναι ότι:

• Η διάσωσή του αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ομαλή συνέχιση της ζωής στον πλανήτη, αλλά και επιπλέον η παγκοσμιότητά του επιτάσσει κατά το δυνατόν ενιαίες πολιτικέςγια την προστασίατου καιόχιευκαιριακή ή τοπική αντιμετώπιση.

• Σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας,έχοντας ως δεδομένο ότι το περιβάλλον δεν είναι αναλώσιμο,δεν επιτρέπονται εκπτώσεις και συμβιβασμοί, ούτε σιωπή ή ανοχή σκοπιμότητας.

Τέλος ειδικά για την Κέρκυρα, έχουμε την πεποίθηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την προστασία του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκτασημε την προστασίατης οικονομίας του νησιού.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω,στη σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, απορρίψαμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του και προτείναμε ψήφισμα γιατην απόσυρσή του.

Δυστυχώς -για το περιβάλλον- τόσο η δημοτική πλειοψηφία του κ. Λέσση, όσο και η παράταξη του κ. Πανδή διαφώνησαν με την πρότασή μας και καταψήφισαν μόνο ένα (το 93) από τα 130 άρθρα.

Το νομοσχέδιο έγινε νόμος, αλλά ο αγώναςπλέον συνεχίζεται σε άλλο επίπεδο.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλες συλλογικότητες,  αλλά και αυτοδιοικητικοί φορείς και κόμματα,όλοι μαζί μπορούμε και οφείλουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα πολυσυμμετοχικό μέτωπο - παρατηρητήριο προστασίας περιβάλλοντος».