Στα πορτοκαλί φωταγωγημένο το ιστορικό δημαρχείο Κέρκυρας San Giacomo

Στα πορτοκαλί φωταγωγημένο το ιστορικό δημαρχείο Κέρκυρας San Giacomo

Συμβολική πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου και του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

25
Νοεμβρίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα πορτοκαλί φωταγωγήθηκε το ιστορικό δημαρχείο San Giacomo με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου, επ’ αφορμή του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».
Το πορτοκαλί θεωρείται το χρώμα, που αντιπροσωπεύει ένα μέλλον απαλλαγμένο από φαινόμενα και εκδηλώσεις βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Σ’ αυτή, λοιπόν, τη λογική, Σοροπτιμιστικός Όμιλος και Δήμος, επιθυμούν να προωθήσουν, μ’ αυτή τη συμβολική κίνηση, τα μηνύματα της μέρας, στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω απ’ το συγκεκριμένο («σημαντικό και με παγκόσμια διάσταση», όπως αναφέρεται) ζήτημα.