Σάββατο 13.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Όσα πρέπει να ξέρετε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
01 Ιουλίου 2024 / 18:28

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24, με καταληκτική προθεσμία την 31η Ιουλίου 2024.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από το 2023 οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να λάβουν 1500€ αν ζουν μόνοι τους, ή 2000€ έκαστος αν συγκατοικούν. Στην περίπτωση συγκατοίκησης, τα 2000€ διανέμονται ξεχωριστά στον κάθε συγκάντοικο.

Από το 2024 προβλέπεται αύξηση 500€ για φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλεις εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, φοιτητές/-τριες που σπουδάζουν στην Κέρκυρα και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 επίδομα ύψους 2000€ αν ζουν μόνοι τους, ή 2500€ έκαστος αν συγκατοικούν.

Τι ισχύει συνοπτικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

 1. Δικαιούχοι είναι προπτυχιακοί Φοιτητές/-τριες που είναι:
 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: η υπηκοότητα αφορά μόνο το πρόσωπο του φοιτητή και όχι των γονέων/κηδεμόνων)
 • κάτοχοι Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ
 • κάτοχοι Α.Φ.Μ.
 • φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 

   2. Ποιος υποβάλλει την αίτηση: 

 • Γονείς/κηδεμόνες του φοιτητή/-τριας ή γενικότερα τα άτομα που βαρύνει ο φοιτητής/-τρια, ή
 • Ο ίδιος ο φοιτητής/-τρια, εφόσον:
 • είναι ορφανός/η, ή
 • είναι άνω των 25 ετών, ή
 • δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, ή
 • οι γονείς/κηδεμόνες του είναι κάτοικοι εξωτερικού.

   3. Τι ελέγχεται για την χορήγηση του επιδόματος:

 • Tο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους
 • Ο φοιτητής/-τρια να μην έχει ξεπεράσει τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, που καθορίζονται στον κανονισμό σπουδών κάθε τμήματος
 • Ο φοιτητής/-τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο, που ελέγχεται αυτόματα με τη σύγκριση των υποβληθέντων στοιχείων με αυτά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • Στοιχεία μόνιμης ή ενοικιαζόμενης κατοικίας του φοιτητή/-τριας ή των γονέων (και πάλι ελέγχονται αυτόματα με τη σύγκριση των υποβληθέντων στοιχείων με αυτά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) 

   4. Τι άλλο ελέγχεται όταν υπάρχει συγκάτοικος;

       Ο/Η συγκάτοικος πρέπει να:

 • είναι προπτυχιακός φοιτητής/-τρια
 • μην κατέχει ήδη άλλο πτυχίο
 • μην έχει ξεπεράσει τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, που καθορίζονται στον κανονισμό σπουδών κάθε τμήματος
 • σπουδάζει στην ίδια πόλη/περιφερειακή ενότητα με τον/τη συγκάτοικό του. Και οι δύο πρέπει να σπουδάζουν σε ΑΕΙ.

       Επίσης πρέπει:

 • Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2023
 • Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (https://stegastiko.minedu.gov.gr/). Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος/-ούσας

Σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικο επίδομα: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A1446%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%991%CE%A9?inline=true

Συχνές ερωταπαντήσεις σχετικά με το επίδομα: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Files/faq_stegastiko.pdf

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΓΙΟΥ