Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συμμετοχή́ του τμήματος AHEPA HJ-34 “Corcyra” στην πανελλήνια δράση αιμοδοσίας

δράση αιμοδοσίας
23 Απριλίου 2024 / 10:30

Στο Ιατρείο Κέρκυρας την Παρασκευή 26 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 13:00

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Η ΑΧΕΠΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία στο Ιατρείο Κέρκυρας την Παρασκευή 26 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 13:00. Τα μέλη του τμήματος της AHEPA, HJ-34 Corcyra, συμμετέχουν στην πανελλήνια δράση αιμοδοσίας που διοργανώνει η AHEPA HELLAS.

Προσκαλούμε τους αιμοδότες για την εθελοντική́προσφορά́αίματος, που αποτελεί́μια κορυφαία εκδήλωση ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης η οποία είναι στάση ζωής με ανεκτίμητη αξία για τον λήπτη.