Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μερική έκλειψη Σελήνης το Σάββατο 28/10

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28 Οκτωβρίου 2023 / 20:29

Εάν ο καιρός το επιτρέψει θα υπάρχει τηλεσκόπιο της Αστρονομικής Εταιρείας για παρατήρηση πάνω από τον ΝΑΟΚ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η σκιά της Γης θα καλύψει το 12% του σεληνιακού δίσκου και το φαινόμενο θε είναι παρατηρήσιμο με γυμνό μάτι.

Στο σχήμα (πηγή Stellarium) που αναπαριστά την έκλειψη, φαίνεται η διάμετρος της σκιάς της γης (εκεί δηλαδή που καλύπτεται όλος ο ήλιος) στην απόσταση που βρίσκεται η Σελήνη και η διάμετρος της παρασκιάς της Γης (εκεί που καλύπτεται μερικώς ο ήλιος).

Το φαινόμενο ξεκινάει 22:35 και τελειώνει 23:52 με μέγιστη κάλυψη 23:14

Εάν ο καιρός το επιτρέψει θα υπάρχει τηλεσκόπιο της Αστρονομικής Εταιρείας για παρατήρηση πάνω από τον ΝΑΟΚ.

ΦΩΤΟ@FB ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ