Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Απομάκρυνση τεσσάρων μελών της αποφάσισε η Γεν. Συνέλευση της Καποδίστριας

Φιλαρμονική Καποδίστριας
10 Σεπτεμβρίου 2023 / 21:46

"Η Γενική Συνέλευση, στην απευκταία περίπτωση που δεν παραιτηθούν στα τέσσερα αυτά μέλη (κκ. Ρέβης, Αλέγρης, Μπράτος, Καλοδίκης), εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ της Φιλαρμονικής κ. Σπύρο Κοσκινά και να λάβει κάθε νόμιμο και αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του κύρους της Φιλαρμονικής και την εύρυθμη λειτουργία της"

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»). Η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» απευθυνόμενη προς το Κερκυραϊκό κοινό ενημερώνει αναφορικά με τα γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες προβαλλόμενα μονόπλευρα από συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης και συγκεκριμένο δημοσιογράφο ότι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα αυτή καθ’ εαυτή.

Για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία του ΔΣ της Φιλαρμονικής πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της και ύστερα από αίτηση Ιδρυτικών και τακτικών Μελών την Τετάρτη 06.9.2023 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ κατά την οποία παρευρέθηκαν 46 μέλη Αποφασίζοντας τα εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι η στάση των τεσσάρων μελών του ΔΣ της ΦΕΚ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» (κκ. Ρέβη, Αλέγρη, Μπράτου, Καλοδίκη) είναι απρεπής, αποδοκιμαστέα και ευθέως αντίθετη προς τα συμφέροντα της Φιλαρμονικής. Με τη στάση τους και την εν γένει συμπεριφορά τους προκαλούν τεράστια βλάβη στη Φιλαρμονική και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υπό τις προϋποθέσεις αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει και να εκπληρώσει τα καθήκοντα του επ' ωφελεία της Φιλαρμονικής.

2. Η Γενική Συνέλευση κρίνει όλως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των τεσσάρων μελών του ΔΣ της ΦΕΚ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» (κκ. Ρέβη, Αλέγρη, Μπράτου, Καλοδίκη) και περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Κοσκινά, διαδηλώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις μέχρι σήμερον πράξεις και ενέργειές του.

3. Η Γενική Συνέλευση αίρει την εμπιστοσύνη της προ στα τέσσερα αυτά μέλη (κκ. Ρέβη, Αλέγρη, Μπράτο, Καλοδίκη) και ζητά από αυτά να παραιτηθούν άμεσα από μέλη του ΔΣ της ΦΕΚ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», έτσι ώστε να οδηγηθεί το Σωματείο σε νέες εκλογές/αρχαιρεσίες το συντομότερο δυνατόν προς εκπλήρωσιν των σκοπών της Φιλαρμονικής.

4. Η Γενική Συνέλευση, στην απευκταία περίπτωση που δεν παραιτηθούν στα τέσσερα αυτά μέλη (κκ. Ρέβης, Αλέγρης, Μπράτος, Καλοδίκης), εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ της Φιλαρμονικής κ. Σπύρο Κοσκινά και να λάβει κάθε νόμιμο και αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του κύρους της Φιλαρμονικής και την εύρυθμη λειτουργία της.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως, σε περίπτωση κατά την οποία τα τέσσερα μνησθέντα μέλη (κκ. Ρέβης, Αλέγρης, Μπράτος, Καλοδίκης) εμείνουν στην παράνομη, αντικαταστατική και επιζήμια για την ΦΕΚ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» συμπεριφορά τους, ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες εκ του καταστατικού για τη οριστική διαγραφή τους από μέλη της ΦΕΚ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει όπως ο Ταμίας κος Αλέγρης παραδώσει στην Εξελικτική επιτροπή αποτελούμενη από τον κο Γ. Φωτεινάτο και Β. Λουκανάρη το ταμείο της Φιλαρμονικής, την κάρτα της Τράπεζας και κάθε σχετικό έγγραφο και την σφραγίδα της Φιλαρμονικής την οποία κακώς έχει στην κατοχή του και χρησιμοποιεί. Επίσης εντέλλεται ο επιστάτης κος Νίκος Μπούας να αλλάξει τις κλειδαριές του κτιρίου της Φιλαρμονικής.