Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

Μάριος Μαγιολαδίτης
11 Ιανουαρίου 2023 / 14:35

Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος - Γράφει ο Μάριος Μαγιολαδίτης

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας αποτελεσματικός και συναρπαστικός τρόπος διδασκαλίας ποικίλων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η συνεργασία.

Εκτός από τα εκπαιδευτικά οφέλη της, η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να βοηθήσει στην εξάπλωση του ενδιαφέροντος στους νέους για τις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, γεγονός που θα οδηγήσει σε ένα πιο εξειδικευμένο και τεχνολογικά προηγμένο τοπικό εργατικό δυναμικό. Αυτό, με τη σειρά του, είναι πιθανό να βοηθήσει στην προσέλκυση επιχειρήσεων και βιομηχανίας στο Δήμο και κατ’ επέκταση να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο στον τόπο μας.

Πολλά προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής έχουν αντισταθμιστικό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμα σε μαθητές κάθε προέλευσης και συνεπώς μπορούν να βοηθήσουν στην άρση των ταξικών, φυλετικών και έμφυλων φραγμών και στην παροχή ίσως ευκαιριών για όλες και για όλους. Η εκπαιδευτική ρομποτική, μέσω σωστής εφαρμογής, συμβάλλει ενεργά στην συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Βήμα απαραίτητο για μια κοινωνία συνεκτική κοινωνία διαφορετικότητας.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται από τα σχολεία, τους Δήμους και τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Με ποιον τρόπο μπορούν να υποστηρίξουν οι Δήμοι τέτοιες δράσεις;

1. Χρηματοδότηση: Οι δημοτικές αρχές μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, είτε άμεσα είτε μέσω εξασφάλισης επιχορηγήσεων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματοδότηση για εξοπλισμό, προμήθειες και κατάρτιση για εκπαιδευτικούς.
 
2. Συνεργασίες: Οι Δήμοι μπορούν να συνεργαστούν με σχολεία, κοινοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για την παροχή πόρων και υποστήριξης για προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

3. Προώθηση της ευαισθητοποίησης: Η τοπική αυτοδιοίκηση δύναται να βοηθήσει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής στην κοινότητα, μέσω δημόσιων εκδηλώσεων, ανακοινώσεων τύπου και, φυσικά, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

4. Παροχή εγκαταστάσεων: Μπορούν να παρέχουν εγκαταστάσεις, όπως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, για χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ρομποτικής.
Κοντολογίς, οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής παρέχοντας πόρους, προωθώντας την ευαισθητοποίηση και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία εντός της κοινότητας.
 
Μάριος Μαγιολαδίτης
Μαθηματικός