Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δήμος Κ. Κέρκυρας: Έρχονται πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
23 Φεβρουαρίου 2024 / 17:08

Οι υπόχρεοι καλούνται να προβούν άμεσα στον καθαρισμό και αποψίλωση τους μέχρι τις 30 Απριλίου, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υπενθυμίζει σε όλους τους υπόχρεους (ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ακινήτων) του Δήμου, την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων τους για την αποφυγή πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.3852/2010, άρθρο 94, Ν.3463/2006, άρθρο 75 παρ.1,υποπαρ.β΄,περίπτωση 26, Ν. 5037/2023 άρθρο 266 και Ν.5075/2023, άρθρο 31), οι κάτοχοι, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών ακάλυπτων χώρων (εντός οικισμών και ρυμοτομικών σχεδίων, σε απόσταση έως 100 μέτρα από το όριο οικισμού καθώς και σε εκτάσεις με κτίσμα εκτός οικισμού), είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ανωτέρω χώρων από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα εύφλεκτα και καυστά υλικά, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσης αυτής.

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές) των χώρων αυτών, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό και αποψίλωση τους μέχρι την 30η Απριλίου 2024.

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και αποψιλωμένοι, με περιοδικές επεμβάσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου).

163 πρόστιμα το 2023

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023, διαχειρίστηκε 250 αιτήσεις δημοτών που αφορούσαν περιπτώσεις ακαθάριστων ιδιωτικών και δημοτικών οικοπέδων.

Η συνολική ακαθάριστη επιφάνεια ήταν 800 στρέμματα περίπου για τα οποία εκδόθηκαν 163 αποφάσεις προστίμων κατά των οποίων έγιναν 110 ενστάσεις.

Το τελικό ύψος του ποσού των προστίμων ανήλθε στα 227.011,71€. Με δεδομένο ότι το νομικό πλαίσιο, μετά την ψήφιση του Ν. 5075/2023/12.12.2023, είναι αυστηρότερο, παρακαλούνται θερμά οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των ακινήτων να συμμορφωθούν με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τον περιορισμό και την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς αλλά και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων και προστίμων από την Πολιτική Προστασία.

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ