Πέμπτη 18.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό έργο E-LeGaNTS

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
08 Φεβρουαρίου 2024 / 11:30

Για την μετάδοση τεχνογνωσίας σε Πανεπιστήμια των Βαλκανίων εκτός Ε.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άλλο ένα Ευρωπαϊκό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με δυναμική συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο E-LeGaNTS (E-learing Gamified and Networked Training for Sturtuppers) όπως είναι ο τίτλος του προγράμματος, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει με μία εξαιρετική ομάδα διδασκόντων από τέσσερα τμήματα: Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πληροφορικής και Τουρισμού.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, τρία Πανεπιστήμια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα) συνεργάζονται με Πανεπιστήμια χωρών των Βαλκανίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αλβανία, Κόσοβο και Μαυροβούνιο).

Στόχος είναι, τα επωφελούμενα Πανεπιστήμια αφενός να αναπτύξουν ετοιμότητα για την ψηφιακή εποχή και αφετέρου να μετασχηματίσουν τη σχέση ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών τους με τις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές, βελτιώνοντας τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου της τέχνης και του πολιτισμού και των ερευνητικών δράσεων με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.

Οι φοιτητές είναι οι κατά κύριο λόγο επωφελούμενοι από το έργο, μαζί με τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και το μη ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία τους. Το έργο εστιάζει σε τρεις βασικές πτυχές:

1. Στην ανάπτυξη της ψηφιακής ετοιμότητας στα συνεργαζόμενα ΑΕΙ μετασχηματίζοντας εκπαιδευτικά μοντέλα και περιεχόμενα.

2. Στην προετοιμασία των φοιτητών τους έτσι ώστε να ενισχύσουν με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο τη δυνατότητα απασχόλησής τους και την ικανότητα πρόσβασης τους στη Δημιουργική Οικονομία.

3. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενίσχυσης των προοπτικών απασχόλησής τους στις απαιτήσεις του διεθνούς εργασιακού πεδίου, η οποία πλέον και στο μέλλον απαιτεί συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για ένα ακόμη διεθνές πρόγραμμα που αποδεικνύει τη εξωστρέφεια του ΙΠ και την συνεχή δραστηριοποίηση του σε τομείς αιχμής, αξιοποιώντας και διαχέοντας την τεχνογνωσία του στα Βαλκάνια, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή του παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης