Κυριακή 26.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα: Συνάντηση για τη διαμόρφωση στρατηγικής "Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης"

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01 Φεβρουαρίου 2024 / 10:54

Οι συναντήσεις αυτές διοργανώνονται στο πλαίσιο της εκπόνησης της «Περιφερειακής Στρατηγικής Βιώσιμου Τουρισμού» στα Ιόνια Νησιά.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σειρά συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται αυτό το διάστημα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αντικείμενο την διαμόρφωση Στρατηγικής και Προτάσεων-Δράσεων για τη «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη» των Ιονίων Νήσων.

Οι συναντήσεις αυτές διοργανώνονται στο πλαίσιο της εκπόνησης της «Περιφερειακής Στρατηγικής Βιώσιμου Τουρισμού» στα Ιόνια Νησιά.

Η συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  7 Φεβρουαρίου  στις 17.00, στην Συνεδριακή αίθουσα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) στο Νέο Λιμάνι.

Έχουν κληθεί να συμμετέχουν αυτοδιοίκητοί, τουριστικοί και παραγωγικοί φορείς των νησιών ενώ τη συνάντηση μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Συνάντηση με θέμα την «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη»

Κέρκυρα, 7 Φεβρουαρίου 2024

Προσέλευση                                                                                          16.45 –17.00

Α. Εισαγωγή

1η Συνεδρία: Ολομέλεια                                                                         17.00 –17.45

Εισαγωγικές ομιλίες-Χαιρετισμοί 

- Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

- Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος, Δήμαρχος Κ. Κέρκυρας & Διαπ. Νήσων

-Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

-Βασίλειος Χειμαριώτης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

-Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών

Παρουσίαση «οδικού χάρτη» Στρατηγικής, μεθοδολογίας & διαβουλεύσεων

Εισηγητής: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος  ΕΥΔ ΠεΠ

Εισηγητής:  Σπιλάνης Ιωάννης, Καθηγητής Τμ. Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, επικεφαλής Ομάδας Έργου

 

Β.   Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού Ιονίων Νήσων                          17.45 – 20.30

2η Συνεδρία: Συζήτηση σε ομάδες (συντονισμός από Ομάδα Έργου)

Ερώτημα: είναι το νησί τουριστικά βιώσιμο? Οικονομικά, κοινωνικά,   πολιτιστικά, περιβαλλοντικά αποτελέσματα και επιπτώσεις.

3η Συνεδρία: Ολομέλεια

Πλαίσιο Βιωσιμότητας & Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ΠΙΝ  (Ομάδα Έργου)

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών φορέων και κατοίκων (Ομάδα Έργου & ΕΥΔ)

 

4η Συνεδρία: Συζήτηση σε ομάδες (συντονισμός από Ομάδα Έργου)

Ερώτημα: Πώς θα γίνει το νησί πιο βιώσιμο τουριστικά από ότι είναι? εναλλακτικά σενάρια και όραμα.

Γ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                          20.30 – 21.00

Σύνοψη συμπερασμάτων με προτεινόμενα σενάρια βιωσιμότητας (Ομάδα Έργου)

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ