Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αποφάσεις ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής

Γιάννης Τρεπεκλής
24 Ιανουαρίου 2024 / 18:20

Συνεχίζεται η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας καθώς και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε τις εξής αποφάσεις ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με συνέχιση της λειτουργίας του
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Προυπολογισμός Ενταξης : 465.912,00 €
Η πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών του. Ειδικότερα, για την λειτουργία της Δομής θα συνεχίσει να απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό (Ειδικότερα για την λειτουργία της Δομής απασχολούνται : 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 ψυχολόγοι, 1 διοικητικός και 1 Κοινωνικών Επιστημών, Κέντρο ΡΟΜΑ: 1 διαμεσολαβητής, 2 παιδαγωγοί και 1 νοσηλευτής).

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νότιας Κέρκυρας με συνέχιση της λειτουργίας του.
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προυπολογισμός Ενταξης: 81.000,00 €
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, με την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών του. Ειδικότερα, για την λειτουργία της Δομής θα συνεχίσει να απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό (2 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων).

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
Δικαιούχος: ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)

Προυπολογισμός Ενταξης: 1.608.984,43 €
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών του. Ειδικότερα, για την λειτουργία της Δομής θα συνεχίσει να απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό (12 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων).