Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Γενική συνέλευση των μελών καλεί το ΔΣ της Φιλαρμονικής «Καποδίστριας»

Φιλαρμονική Καποδίστριας
11 Οκτωβρίου 2023 / 11:29

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, με μοναδικό θέμα «Απολογισμός - Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», σε συνέχεια των από 27 Σεπτεμβρίου και 09 Οκτωβρίου 2023 Συνεδριάσεών του, ΚΑΛΕΙ το σύνολο των Μελών του Σωματείου σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στο κτίριο της Φιλαρμονικής επί της οδού Αγίων Πατέρων 13, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. με μοναδικό θέμα «Απολογισμός - Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ». Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 την ίδια ώρα. Για τη συμμετοχή των Μελών στις Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ είναι απαραίτητο αυτά να είναι ταμειακώς ενήμερα.

Τα μη ταμειακώς ενήμερα Μέλη μπορούν να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους μέχρι και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του ΔΣ θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10:00 π.μ. την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Για το ΔΣ,