Παρασκευή 01.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Απάντηση Υδραίου στους εργαζομένους ΟΤΑ για την πληρωμή επιδομάτων

Έφεση
06 Φεβρουαρίου 2023 / 18:44

«Αυτή η δημοτική αρχή και όλες οι αποφάσεις της χαρακτηρίζονται από σεβασμό στους κανόνες της διαφάνειας και της νομιμότητας».

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δημοτική αρχή σχετικά με την Ανακοίνωση – Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Κέρκυρας για την άσκηση ένδικων μέσων επί αποφάσεως  επιδίκασης επιδομάτων και αδείας σε αριθμό εργαζομένων του Δήμου, δηλώνει τα ακόλουθα:

«O Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ακολουθεί δύο βασικές αρχές.

Η πρώτη είναι η διατήρηση καθαρών και ειλικρινών σχέσεων συνεργασίας με τους εργαζόμενους και η δεύτερη η τήρηση της νομιμότητας.

Χωρίς συγκρουσιακή διάθεση και αντίληψη οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

1ον) Η άσκηση ένδικων μέσων απέναντι στην πρωτόδικη απόφαση επιδίκασης  σε 141 εργαζόμενους του Δήμου και 78 του ΣΥΚΟΙΠΑ επιδομάτων εορτών και αδείας ήταν επιβεβλημένη.

Από που ήταν επιβεβλημένη; Φυσικά από το νόμο που όλοι γνωρίζουν.

Ποιο νόμο; Το νόμο 3852 του 2010 που στο άρθρο 72 παρ 1 (όπως τροποποιήθηκε), αναφέρει ρητά : «Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου».

2ον) Σε ότι αφορά στη δικαστική απόφαση με την οποία οι εργαζόμενοι είχαν εισπράξει τα επιδόματα δώρων και αδείας προηγούμενης διετίας, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρωτόδικη απόφαση είναι απόφαση Ειρηνοδικείου και όχι Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3ον) Στο ερώτημα γιατί τότε δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα ο Δήμος η απάντηση είναι απλή και προκύπτει από το νόμο: εκείνη την εποχή δεν είχε επιβληθεί η άσκηση ένδικων μέσων, ενώ σήμερα η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική.

Αν ο Δήμος δεν ασκούσε ένδικα μέσα, τότε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και όποιος υπέγραφε το σχετικό ένταλμα για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα  θα βρισκόταν μπροστά σε καταλογισμό.

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατες αποφάσεις του έτους 2019 (υπ’ αριθμ. 1307 έως 1316) έχουν επιλύσει το νομικό ζήτημα, κρίνοντας συνταγματική την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας στις οποίες προχώρησαν οι κυβερνήσεις την περίοδο των μνημονίων.

Οφείλουμε όμως να στείλουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό είναι ότι ο Δήμος και αυτή η δημοτική αρχή θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες σε μια κοινή προσπάθεια.

Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος του Δήμου δικαιούται  ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εφόσον αυτό καταδεικνύεται από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, τότε το ποσό αυτό θα καταβάλλεται, κάθε φορά, στο ακέραιο.

Επίσης να καταστήσουμε για μία ακόμα φορά σαφές ότι αυτή η δημοτική αρχή και όλες οι αποφάσεις της χαρακτηρίζονται από σεβασμό στους κανόνες της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Άλλωστε, όλες οι αποφάσεις αλλά και οι δαπάνες του Δήμου ελέγχονται».