Τετάρτη 24.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

«Φρένο» από το Εφετείο Κέρκυρας σε πλειστηριασμό από fund

Πλειστηριασμός
14 Δεκεμβρίου 2022 / 11:39

Δημιουργούνται προϋποθέσεις σε δανειολήπτες, ώστε να ακυρώσουν με ανακοπές πλειστηριασμούς που έγιναν από εταιρείες διαχείρισης δανείων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση από τον Άρειο Πάγο εκδόθηκε πριν μόλις λίγες μέρες. Σύμφωνα με αυτήν δημιουργούνται προϋποθέσεις σε δανειολήπτες, ώστε να ακυρώσουν με ανακοπές πλειστηριασμούς που έγιναν από εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος Ναταλία Ορφανουδάκη «με πρόσφατη απόφασή του ο Αρειος Πάγος απέρριψε την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως (Α.Π. 822/2022). Η απόφαση στηρίζεται στο ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία διαχείρισης δεν μπορεί να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση, αφού ο Ν. 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου όπως συμβαίνει ρητά στον νόμο για τα κόκκινα δάνεια (4354/2015). Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003 απονέμει στις εταιρείες διαχείρισης ενεργητική νομιμοποίηση προκειμένου να ρυθμίζουν και μόνο τους όρους και το πλαίσιο της εκτέλεσης εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων, με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες και όχι να ασκούν πρόσθετες παρεμβάσεις ή άλλες πράξεις εκτέλεσης. Το Εφετείο Κερκύρας με πρόσφατη απόφασή του συντάχθηκε με την απόφαση του Αρείου Πάγου και ανέστειλε πλειστηριασμό διενεργούμενο από εταιρεία διαχείρισης (fund) λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της τελευταίας».