Πέμπτη 13.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Απάντηση της ΕΤΑΔ για υποτιθέμενη «παράνομη απασχόληση αδήλωτων εργαζομένων»

ΕΤΑΔ
15 Οκτωβρίου 2022 / 11:55

H ΕΤΑΔ έχει καταθέσει προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας για την ακύρωση του μη νομίμως επιβληθέντος προστίμου.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διευκρινιστική απάντηση εξέδωσε η ΕΤΑΔ σε ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων στο Αχίλλειο Μουσείο για υποτιθέμενη «παράνομη απασχόληση αδήλωτων εργαζομένων». Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

«Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης Σωματείου Εργαζομένων στο Αχίλλειο Μουσείο και τοπικών δημοσιευμάτων για υποτιθέμενη «παράνομη απασχόληση αδήλωτων εργαζομένων», η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου διευκρινίζει τα εξής προς αποκατάσταση της αλήθειας: 

-Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αχίλλειου Μουσείου 2022 πραγματοποιήθηκαν πρωινές μουσικές εκδηλώσεις ως αυτοτελή δρώμενα στους κήπους του Αχιλλείου Ανακτόρου. Τα δρώμενα αυτάπεριλάμβαναν μεταξύ άλλων την εκτέλεση κομματιών κλασικής μουσικής (πιάνο) από ερμηνεύτριες μουσικούς και την παρουσίαση πιστών αντιγράφων κοστουμιών της συλλογής της Πριγκίπισσας Σίσσυ από ερμηνεύτρια-ηθοποιό.

-Τα συγκεκριμένα άτομα παρείχαν τις υπηρεσίες τους ως ευκαιριακά απασχολούμενοι και αμείβονταν με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών για τις ημέρες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4509/2017, ενώ οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονταν από την ΕΤΑΔ στον ΕΦΚΑ, αφού προηγουμένως είχαν προσκομιστεί στην Εταιρείαοι απαιτούμενες βεβαιώσεις απογραφής στον ΕΦΚΑ (τίτλοι κτήσης)-(Υπουργική Απόφαση Δ.15/Γ/67695/1825/28-12-2018, ΦΕΚ 6182, τευχ. Β/31-12-2018).. Κατά συνέπεια η απασχόληση των συγκεκριμένων ερμηνευτριών ήταν καθόλα νόμιμη.

-Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι βεβαιώσεις απογραφής ΕΦΚΑ εστάλησαν από την ΕΤΑΔ και στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης ΕΦΚΑ (ΠΕΚΑ) Ηπείρου και Κέρκυρας, όπως μας ζητήθηκε, παρέχοντας τους τίτλους κτήσης που πιστοποιούν την νόμιμη ασφάλιση τους.

-Η αναφορά του δημοσιεύματος ότι «η τρίτη εργαζόμενη διέφυγε του ελέγχου» είναι και αυτή πλήρως αναληθής, καθώς η συγκεκριμένη ερμηνεύτρια-μουσικός δεν συμμετείχε στα δρώμενα εκείνη την ημέρα και ως εκ τούτου δεν παραβρισκόταν στο χώρο την ώρα του ελέγχου.

-Ως προς τον έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διευκρινίζουμε ότι η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση είχε για την αναγραφή τους στον Πίνακα Προσωπικού, όπως διευκρινίστηκε προφορικά από τους υπευθύνους του Μουσείου κατά τον επιτόπιο έλεγχο, καθώς δεν είναι μισθωτοί-απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

-Για το λόγο αυτό η ΕΤΑΔ έχει καταθέσει προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας για την ακύρωση του μη νομίμως επιβληθέντος προστίμου.
Με βάση όλα τα ανωτέρω για άλλη μία φορά καταδεικνύεται ότι η ανακοίνωση του εν λόγω Σωματείου, το οποίο δεν εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων του Αχίλλειου Μουσείου, είναι πλήρως ανυπόστατη, αναληθής και δυσφημιστική για την ΕΤΑΔ, το Αχίλλειο Μουσείο και τους εργαζομένους της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους με γνώμονα την ορθή ενημέρωση των αναγνωστών και της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας και την αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα παρακαλούμε πολύ για τη δημοσίευση του συνόλου της διευκρινιστικής απάντησης της Εταιρείας μας."