Κυριακή 16.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ομιλίες Σύγχρονης Φυσικής για το ευρύ κοινό στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

Σύγχρονης Φυσικής
13 Σεπτεμβρίου 2022 / 10:48

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

πραγματοποιούνται ομιλίες Σύγχρονης Φυσικής προς το ευρύ κοινό στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας.

Συνδιοργάνωση:
– Θερινό Ινστιτούτο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας 2022
– ΕΚΦΕ Κέρκυρας
– Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας