Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κέρκυρα την Πέμπτη και την Παρασκευή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
15 Ιουνίου 2022 / 14:47

Λόγω εργασιών τομής – εκσκαφής οδοστρώματος για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ξενοδοχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με σκοπό τη διενέργεια εργασιών τομής – εκσκαφής οδοστρώματος για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης για την υδροδότηση του ξενοδοχείου «OLIVAR SUITES», και την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, 
η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε την τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας, στην παλιά επαρχιακή οδό Μεσογγής – Πόντης έως την επαρχιακή οδό Βρυώνη – Αγίου Νικολάου θέση «Βρύση» στην περιοχή της Μεσογγής , από την 08:00΄ ώρα της Πέμπτης 16-06-2022 έως την 15:00΄ ώρα της ιδίας (16-06-2022) και από την 08:00΄ ώρα της Παρασκευής 17-06-2022 έως την 15:00΄ ώρα της ιδίας (17-06-2022).

Με ευθύνη της εργολήπτριας εταιρείας « ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.» θα τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Το Α.Τ. Αχιλλείων θα παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.