Πέμπτη 18.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Έκτακτη ανακοίνωση από τη Μαρίνα Γουβιών

Μαρίνα Γουβιών
19 Μαρτίου 2020 / 11:34

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για την απαγόρευση προσέγγισης σκαφών από το εξωτερικό και τα άλλα μέτρα μέτρα προστασίας ενημερώνει η Διεύθυνση της εταιρείας:

«Η D-Marin Gouvia με βάση το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία που δραστηριοποιείται, τους εργαζομένους αλλά και τους πελάτες της ενημερώνει τους πολίτες για όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχει λάβει για να συμβάλλει στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Αρχικά, η μαρίνα μας ακολουθεί και εκτελεί αυστηρά τις οδηγίες των Αρχών και τα πρωτόκολλα του Ομίλου που υπάγεται, της D-Marin. Στο πλαίσιο αυτό αλλά και σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες Αρχές για εξελίξεις περί περιοριστικών μέτρων, έχουμε υλοποιήσει τα ακόλουθα:

✓ Έχουν τοιχοκολληθεί σε όλα τα σημεία της μαρίνας οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

✓ Έχουν επιβληθεί όλα τα μέτρα προστασίας στο προσωπικό μας.

✓ Έχει απαγορευθεί ο κατάπλους όλων των σκαφών προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 19.4.2020 σύμφωνα με τελευταία οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου.

✓ Έχουν περιοριστεί οι τεχνικές δραστηριότητες.

✓ Ακυρώθηκαν σεμινάρια, συναντήσεις, εκπαιδεύσεις

✓ Η επικοινωνία με τη μαρίνα πραγματοποιείται μέσω τηλέφωνου, email και ραδιοτηλέφωνου. Δια ζώσης μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

✓ Στη μαρίνα για λόγους προστασίας του προσωπικού και του κοινωνικού συνόλου καθημερινά εργάζεται μικρός αριθμός του προσωπικού.

✓ Απολυμαίνονται καθημερινά όλοι οι κοινόχρηστοι και μη χώροι υγιεινής και εργασίας.

✓ Πραγματοποιείται καθημερινή ενημέρωση των χρηστών με έντυπες ανακοινώσεις για την εξέλιξη των μέτρων προστασίας από τον ιό.

Η Διοίκηση και τα μέλη της μαρίνας Γουβιών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να παραμένουν έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη αυτή τη δύσκολη περίοδο».