Αρχαιολογικά ευρήματα στο εργοτάξιο των Εργατικών Κατοικιών του Αγ. Ιωάννη

Αρχαιολογικά ευρήματα στο εργοτάξιο των Εργατικών Κατοικιών του Αγ. Ιωάννη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας ήρθαν στο φως κατά τις εκσκαφές στο οικόπεδο των ημιτελών Εργατικών Κατοικιών.

09
Οκτωβρίου / 2020

Τα ευρήματα που εντοπίζονται στο εργοτάξιο των Εργατικών Κατοικιών είναι λίθινα τέχνεργα μέσης παλαιολιθικής περιόδου (100.000-30.000 π.Χ.) κυρίως, λιγότερα της ανώτερης νεολιθικής και φτάνουν ως την εποχή του Χαλκού (1300 π.Χ.). Εντοπίστηκαν σε όλη την έκταση του εργοταξίου (88 στρ.).

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας παρακολουθεί τις εκσκαφές από το 2008 με αρχαιολόγο που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου.  Ανάλογα ευρήματα είχαν εντοπιστεί προ 20ετίας στο απέναντι οικόπεδο στη θέση 'λίμνη' στην acqualand. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται άμεσα, μέσα σε 10 περίπου ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ