Παραίτηση Καρδακάρη με καταγγελίες περί νομιμότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Παραίτηση Καρδακάρη με καταγγελίες περί νομιμότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

φωτογραφία: Χαμηλή διάθεση συνεργασίας επιδεικνύει μέχρι σήμερα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δ. Μεταλληνός, σύμφωνα με την παραιτηθείσα Γραμματέα του οργάνου, Α. Καρδακάρη

Επιστολή παραίτησης από τη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων απέστειλε η δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα»

01
Ιουνίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Την παραίτησή της από τη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, υπέβαλε η Αγγελική ('Άντζι) Καρδακάρη.

Η επιστολή παραίτησης της κας Καρδακάρη αναφέρει τα εξής:

«Δια της παρούσης επιστολής μου σάς καταθέτω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νόμιμου δικαιώματός μου, και επίσης επιφυλασσόμενη ρητά του δικαιώματός μου ασκήσεως διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων (είτε προσωρινών, είτε οριστικών) του Δημοτικού Συμβουλίου μας, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων τις οποίες περιγράφω ακολούθως και μη περιοριζόμενων σε αυτές.

Επειδή στερείται απαρτίας η «δια περιφοράς» 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου μας που πραγματοποιήθηκε με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη κατά την Μ.Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 12:00μμ και ώρα λήξης 15:00μμ, κι ενώ προς τον Πρόεδρο και τους δημοτικούς υπαλλήλους είχα από την Μ.Τετάρτη 15/4/2020 επικοινωνήσει τρις μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα (ενημερώνοντας και όλους εσάς μέσω κοινοποιήσεως των σχετικών μου επιστολών), παρά ταύτα δεν διορθώνουν τα πρακτικά και δεν ακυρώνουν τις σχετικές Αποφάσεις που είχαν ήδη από τις 14/4/2020 δημοσιεύσει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ενν. Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Ν.3861/2010 και άρθρο 23 του Ν.4210/2013) ως τάχα υπερψηφισμένων Αποφάσεων της συγκεκριμένης συνεδρίασης (ενν. επί ζητημάτων της ως άνω ημερήσιας διάταξης 19 θεμάτων που θα συζητιόντουσαν κατά την 9η «δια περιφοράς» συνεδρίαση σε ανταπόκριση της υπ’Αρ.Πρωτ.οικ.11750/10-04-2020 πρόσκλησης), επειδή ομοίως προς τα προαναφερθέντα σάς έχω επίσης ήδη ενημερώσει ότι στερείται απαρτίας η μέσω τηλεδιάσκεψης Τακτική Συνεδρίαση -10η- του Δημοτικού Συμβουλίου μας της 27/04/2020 ημέρας Δευτέρας αφού σε σύνολο σαράντα πέντε -45- Δημοτικών Συμβούλων δήλωσαν ότι συμμετέχουν στη Συνεδρίαση οι είκοσι τρεις -23- μονάχα, και ενώ απαιτείται εκ του Νόμου η μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετοχή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ -30- Δημοτικών Συμβούλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μας, εντούτοις δεν διορθώνουν τα πρακτικά και δεν ακυρώνουν τις σχετικές Αποφάσεις που έχουν ήδη δημοσιεύσει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως τάχα υπερψηφισμένων Αποφάσεων της συγκεκριμένης συνεδρίασης (ενν. επί ζητημάτων της ως άνω ημερήσιας διάταξης 31 θεμάτων που θα συζητιόντουσαν κατά την μέσω τηλεδιάσκεψης 10η Τακτική Συνεδρίασή μας σε ανταπόκριση της υπ’ Αρ.Πρωτ.οικ.12427/23-04-2020 πρόσκλησης ως αρχικώς δημοσιευθείσας στις 23/4/2020 με 32 θέματα, και που ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -τάχα ως προς την αρίθμηση των θεμάτων- επαναδημοσίευσαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/4/2020 με ένα θέμα λιγότερο, δηλ. με 31 θέματα -αντί των 32 της αρχικώς δημοσιευθείσας πρόσκλησης- και συγκεκριμένα χωρίς το αρχικώς δημοσιευμένο ως θέμα υπ’αριθμόν τρία στην αρχική ημερήσια διάταξη και υπό τον τίτλο “3.Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]” με Εισηγήτρια τη Δήμαρχο), επειδή από το ηχητικό και το βίντεο της μέσω τηλεδιάσκεψης 11ης Συνεδρίασης “Κατεπείγουσας” του Δημοτικού μας Συμβουλίου (με θέμα το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο και το άρθρο 93) αποδεικνύεται η μικρότερη των 32 θετικών ψήφων αποδοχή της πρότασης της κας Δημάρχου, και ενώ έχω επίσης ήδη ενημερώσει σχετικώς τον Πρόεδρο και τους αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους παρακαλώντας για την συμφώνως προς το ως άνω πρωτογενές υλικό διενέργεια της αναγκαίας διόρθωσης των πρακτικών της διαδικασίας και ορθής αποτύπωσης των ξεχωριστών ψηφισμάτων (ενν. σύμφωνα με το προαναφερθέν οπτικοακουστικό υλικό και ηχητικό αρχείο) ώστε να μην εμφανίζονται διαφορές ανάμεσα στο υλικό της αυτόματης καταγραφής εικόνας&ήχου και την απομαγνητοφώνηση, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν διορθώνουν τα πρακτικά της 11ης συνεδρίασής μας, επειδή στο πλαίσιο των ανωτέρω γραπτών σχετικών επικοινωνιών μου με τον Πρόεδρο και τους δημοτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο Γραφείο υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου έχω παρακαλέσει για την συμμόρφωσή μας προς τις υποδείξεις κι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να αποφύγουμε την κάθ’ οποιονδήποτε τρόπο προσβολή των πρακτικών ενώπιον της δικαιοσύνης ως πλαστών, όμως ουδεμία τέτοια συμμόρφωση δεν ενεργείται αντίστοιχα με την παράκλησή μου,

επειδή έχω επίσης γραπτώς ενημερώσει τον Πρόεδρο και τους δημοτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο Γραφείο υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η μη τήρηση των πρακτικών συμφώνως προς τα προβλεπόμενα, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής ανάλογη ανταπόκριση για την κατά νόμο λειτουργία μας (ενν. στην τήρηση πρακτικών και στην συμπλήρωση απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο),

και επειδή με τα υπ’αρ.πρ.13315/6.5.2020(ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ), υπ’αρ.πρ.13618/8.5.2020(ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ), υπ’αρ.πρ.13619/8.5.2020(ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ), υπ’αρ.πρ.14565/18.5.2020(ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ) και υπ’αρ.πρ.14583/18.5.2020(ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ) έγγραφά μου προς τον Πρόεδρο και τους δημοτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο Γραφείο υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου έχω πολλάκις αναφερθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουμε τηρήσει τα νόμιμα, μα παρόλα αυτά ο Πρόεδρος επιδεικνύει κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση χαμηλή διάθεση συνεργασίας μη έχοντας μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στις γραπτές επικοινωνίες μου (και παρότι αποζημιώνεται πλήρως και απολαμβάνει προβλεπομένων προνομίων ώστε να υπηρετήσει την χρηστή διακυβέρνηση, την τήρηση των Νόμων και την προστασία του Δημόσιου Συμφέροντος των Κερκυραίων συμπολιτών μας),

επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου σάς καταθέτω δια της παρούσης επιστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα με άμεση ισχύ, και σας καλώ να ενεργήσετε την αντικατάστασή μου πάραυτα (ενν. στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου – στη θέση του Γραμματέα).

Από της παρούσης θα συνεχίσω ως Δημοτικός Σύμβουλος να υπηρετώ τους συμπολίτες μου συμμετέχοντας εντός του Δημοτικού Συμβουλίου με την παράταξη ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ, ως ενεργό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Σε αναμονή της απαντήσεως και των σχετικών ενεργειών σας προς ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιακώς».