Στην τελική ευθεία οι επαναληπτικές εκλογές στην κοινότητα Αυλιωτών

Στην τελική ευθεία οι επαναληπτικές εκλογές στην κοινότητα Αυλιωτών

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Σύντομα θα επιλυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την εκκρεμότητα των εκλογών στην κοινότητα Αυλιωτών.

03
Απριλίου / 2020

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας Γιώργου Μαχειμάρη. «Όπως είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας, το θέμα της εκκρεμότητας στην κοινότητα Αυλιωτών στο αμέσως επόμενο διάστημα βαίνει προς αίσιο τέλος.  Ειδικότερα:
Στο νόμο 4674/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 καταγράφεται επακριβώς: … «8. Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψήφιων για συμβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων, ο Περιφερειάρχης, μετά από σχετικό αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου. Στην εκλογική διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3852/2010 που αφορούν στην υποβολή υποψηφιότητας, την κατάρτιση συνδυασμών, την ανακήρυξή τους από το πρωτοδικείο και την εξαγωγή του αποτελέσματος…».(ΦΕΚ 53 Α)

Συνεχεία αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας, στις 31-3-2020 ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή  αιτήματος, για προκήρυξη, διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών στην κοινότητα ΑΥΛΙΩΤΩΝ, αρμοδίως. Το αίτημα υποβλήθηκε και βρισκόμαστε εν αναμονή των προβλεπόμενων ενεργειών στην ως άνω κατεύθυνση.
Η Δημοτική αρχή Βόρειας Κέρκυρας ευχαριστεί τους βουλευτές του Νομού Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Δημήτρη Μπιάγκη και ιδιαίτερα τον Στέφανο Γκίκα  για τις ενέργειες και παρεμβάσεις τους στην ως άνω κατεύθυνση».