Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Φο.Δ.Σ.Α.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Φο.Δ.Σ.Α.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας

Απόντες από τη σημερινή -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα ήταν οι εκπρόσωποι των Δήμων Βόρειας & Νότιας Κέρκυρας

27
Μαρτίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν τα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της σημερινής (27/3) -δια περιφοράς- συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερήσια διάταξη αναφερόταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Φορέα για το 2020, ύψους περίπου 33.500.000 €, με τη «μερίδα του λέοντος», φυσικά, ν' αφορά η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Κέρκυρας (σ.σ. λίγο κάτω από τα τριάντα εκατομμύρια).

Στη δια περιφοράς -ελέω κορωνοϊού- συνεδρίαση δεν πήραν μέρος οι εκπρόσωποι των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να υπολογιστούν ως απόντες κατά την ψηφοφορία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας, τα θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ