Το Μουσείο Καποδίστρια διακόπτει τη λειτουργία του έως και τις 30 Μαρτίου 2020

Το Μουσείο Καποδίστρια διακόπτει τη λειτουργία του έως και τις 30 Μαρτίου 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Μουσείο Καποδίστρια συμμορφώνεται με τις οδηγίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

14
Μαρτίου / 2020

αναφορικά με το κλείσιμο των Μουσείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. 

Για το Μουσείο Καποδίστρια οι επιταγές του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Γ.Γ. Προστασίας του Πολίτη αποτελούν οδηγίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε στο ακέραιο με απώτερο σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας