Οι θέσεις του Σπύρου Νεράντζη για τις προτάσεις περί του Zero Waste

Οι θέσεις του Σπύρου Νεράντζη για τις προτάσεις περί του Zero Waste

Ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά», στην οποία τονίζεται ότι η φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων υπάρχει από το 2015 στον τοπικό σχεδιασμό της Κέρκυρας

28
Φεβρουαρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ανακοίνωση αναφορικά με τη στάση, την οποία κράτησε «Η Κέρκυρα Ψηλά» στο θέμα της υιοθέτησης της φιλοσοφίας των μηδενικών αποβλήτων, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, την περασμένη Τετάρτη, εξέδωσε η παράταξη με επικεφαλής τον Σπύρο Νεράντζη.

Στην ανακοίνωση προτάσσεται ο τοπικός σχεδιασμός του Δήμου Κέρκυρας, έτσι όπως αυτός συντάχθηκε προ 5ετίας και είναι άμεσα συνυφασμένος με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων και γι' αυτό, άλλωστε, συμπεριλήφθηκε και στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Όπως υπογραμμίζει, εξάλλου, ο Σπύρος Νεράντζης, αυτή η φιλοσοφία του zero waste (σ.σ. μηδενικά απόβλητα), ήταν εκείνη, που ενέπνευσε τη δημιουργία και τις δράσεις τα προηγούμενα χρόνια της εθελοντικής ομάδας «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», αλλά και της ίδιας ακόμα της δημοτικής παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά».

Ο επικεφαλής της παράταξης κάνει ακόμα λόγο για τα χρηματο-οικονομικά εργαλεία, τα οποία είναι στη διάθεση του Δήμου από τα προγράμματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ως εκ τούτου εκφράζει την απορία για ποιον λόγο θα πρέπει να επιλεγεί δρόμος του δανεισμού, όπως προτείνεται στην πρόταση της Vanya Veras.

Συν τοις άλλοις, ο Σπύρος Νεράντζης κάνει ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο, με τον οποίο επέλεξε ο συγκεκριμένος ιδιωτικός οργανισμός να επικοινωνήσει την πρότασή του υπογραμμίζοντας πως αυτός ήταν ιδιαίτερα απαξιωτικός για τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Εκτός των παραπάνω, ο Σπύρος Νεράντζης με εξαιρετικά σπωπτικό ύφος αναφέρθηκε και στην πρόταση του Γιώργου Καλούδη, την οποία δεν υπερψήφισαν τα μέλη της ίδιας του της παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο αποτελεί μάθημα κατάθεσης ελεύθερης γνώμης και θέσης, ένα μάθημα δημοκρατίας και συγχρόνως ένα μάθημα κυβερνησιμότητας!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά» αναφέρει:

«Στην συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 26.02.2020 για την υιοθέτηση της Φιλοσοφίας «Κέρκυρα – Μηδενικά Απόβλητα» η παράταξη μας διαφοροποιήθηκε προτάσσοντας: Την επικαιροποίηση και εφαρμογή του τοπικού σχεδιασμού του Δήμου της Κέρκυρας, ο οποίος συντάχθηκε το 2015 βασισμένος στο όραμα και τις αρχές προς μία κοινωνία «Μηδενικών αποβλήτων» όπως ακριβώς αναφέρεται στην σελίδα 46 στην παράγραφο 5.1

Ένας τοπικός σχεδιασμός πάνω στην οποίο στηρίχθηκε δημιουργία κουλτούρας και η υλοποίηση των δράσεων του Όλοι μαζί για την Κέρκυρα και του συνδυασμού μας επίσης!

Ένας τοπικός σχεδιασμός πάνω στον οποίο στηρίχθηκε το πρώτο πεδίο σύγκλισης απόψεων στην προγραμματική συμφωνία μας με την Δημοτική Αρχή:

«Περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία στα οποία υπάρχει σύγκλιση απόψεων, όπως:
Σε ένα μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, άμεσα εφαρμόσιμο σύμφωνα με τον Περιφερειακό και Τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης, με τη δημιουργία του εργοστασίου για την επεξεργασία, δίνοντας έμφαση στην διαλογή στην πηγή και με κανονισμό που θα εφαρμόζεται»

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εισήγηση έγινε από 4 δημοτικές παρατάξεις οι οποίες απαρτίζονται από 9 δημοτικούς συμβούλους. Μετά την συζήτηση που έγινε, συνέβη το εκπληκτικό να ψηφίσουν την δική τους εισήγηση μόνον οι 4 από τους εννέα δημοτικούς συμβούλους, οι δύο διαφοροποιηθήκαν και αποχώρησαν, οι δύο ψήφισαν άλλη πρόταση και ο ένας απουσίαζε δικαιολογημένα!

Παρόλο όμως που δεν κατάφεραν να πείσουν τους δημοτικούς συμβούλους που εισήγαγαν το θέμα κατάφεραν να πείσουν τους υπόλοιπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» και ο ποιο ένθερμος υποστηρικτής της εισήγησης, Κος Γιώργος Καλούδης δεν κατάφερε να πείσει τους τρεις δημοτικούς του συμβούλους με αποτέλεσμα την πρόταση που εισήγαγε η παράταξη του, ψηφίστηκε μόνον από εκείνον.

Νομίζουμε ότι το παραπάνω γεγονός από την παράταξη του Κου Καλούδη, ήταν για μας τους νεώτερους στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένα μάθημα κατάθεσης ελεύθερης γνώμης και θέσης, ένα μάθημα δημοκρατίας και συγχρόνως ένα μάθημα κυβερνησιμότητας!

Η διαφοροποίηση μας με την πρόταση, η οποία τελικά πλειοψήφησε, θεωρούμε ότι ήταν  απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους :

1. Ο τοπικός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου της Κέρκυρας συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου το 2015 βασισμένος στην ίδια φιλοσοφία!

Από το 2015 υπάρχει γραμμένα   η στρατηγική, η αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων δράσεων, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης ανά δημοτική ενότητα, η χωροθέτηση, ο προϋπολογισμός, ο στόχος, ο σκοπός, η κοστολόγηση, οι πηγές χρηματοδότησης, ακόμη και η κοστολογημένη εκτίμηση κόστους – οφέλους από την λειτουργία του ΤσΔ. 

Η αδυναμία μας σαν τοπικές αυτοδιοικήσεις να εφαρμόσουμε τον σχεδιασμό, δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι και να απαξιωθεί η τεκμηριωμένη μελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μια πρόταση που υποδεικνύει τα βήματα που περιγράφονται στον Τοπικό σχεδιασμό, εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να την εφαρμόσουμε. 

Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το παιδί μας, μπορούμε όμως να το μεγαλώσουμε!

2. Εκτός από την τεχνογνωσία, η οποία υπάρχει στην Υπηρεσία Καθαριότητας, υπάρχουν και τα απαραίτητα οικονομικά εργαλεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και μάλιστα είναι χρηματοδοτήσεις και όχι άτοκο δάνειο όπως αναφέρεται στην πρόταση του οργανισμού!

3. Επίσης δεν μπορούμε να στείλουμε επιστολή σε έναν ιδιωτικό οργανισμό, για να μας στείλει συγκεκριμένη πρόταση, για δύο λόγους :

A. Για την απαξίωση που έδειξε στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με την διαδρομή της αλληλογραφίας και

Β  Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκριμένου οργανισμού, απευθυνόμενος στον επιστημονικό συνεργάτη της Δημοτικής Αρχής, ανέφερε ότι από την στιγμή που εφαρμόσετε τον τοπικό σχεδιασμό σας, εμάς δεν μας χρειάζεστε!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ