Σύσκεψη ΠΕΔΙΝ-ΚΕΔΕ για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης

Σύσκεψη ΠΕΔΙΝ-ΚΕΔΕ για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης

Πρώτη σύσκεψη εργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των προέδρων των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της χώρας, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, στην Αθήνα

24
Ιανουαρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Σύσκεψη Εργασίας έλαβε χώρα στην Αθήνα ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στους προέδρους των δεκατριών Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας.

Την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, Αλέξανδρος Παρίσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.):

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Αλέξανδρος Παρίσης, έλαβε μέρος στην πρώτη σύσκεψη εργασίας που έγινε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου (Δήμαρχο Τρικάλων) και τους Προέδρους των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της χώρας.Στη σύσκεψη παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, Ηλίας Γάτσιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σπύρος Σπυρίδων.

Η σύσκεψη είχε πρωταρχικό στόχο την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη στενή συνεργασία των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ και για την προώθηση των θεμάτων και προβλημάτων της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συζητήθηκε το θέμα των αρμοδιοτήτων και του διαλόγου που ξεκινά με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανακατανομή τους.

Ακολούθησε συζήτηση για το μεταναστευτικό και για κινήσεις και συναντήσεις που γίνονται χωρίς τη συμμετοχή των Δήμων.

Έγινε συζήτηση για το νέο ΕΣΠΑ και αναφέρθηκε η πραγματοποίηση ημερίδας από το Υπουργείο Ανάπτυξη, στην οποία ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης δεν προσκλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του.

Για το θέμα του εκλογικού νόμου διατυπώθηκε η άποψη ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακατανομής αρμοδιοτήτων και στη συνέχεια να γίνει η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο.