Ο γ.γ. του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Βούτσινος, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ο γ.γ. του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Βούτσινος, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ο ένας εκ των τριών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Παιδείας θα είναι εκείνος, που θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Κέρκυρα

24
Οκτωβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.   Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας -ένας εκ των τριών Γενικών Γραμματέων του εν λόγω Υπουργείου- Γιώργος Βούτσινος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Κέρκυρα.

Ο Γιώργος Βούτσινος είναι επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, Πτυχιούχος Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος.

Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Έχει διατελέσει: Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), θητεία που συνοδεύτηκε με την Ίδρυση 11 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και την Δημιουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και την εισήγηση και πρώτη εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Πρόεδρος του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε επίσης: Ειδικός Εμπειρογνώμων – Αξιολογητής Συστημάτων και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ε.Ε. και Εθνικός Εκπρόσωπος στους Οργανισμούς, Συμβούλια και Επιτροπές για την Επαγγελματική Κατάρτιση της Ε.Ε.

Είναι συγγραφέας σειράς διδακτικών βιβλίων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.