Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι Νότιας Κέρκυρας

Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι Νότιας Κέρκυρας

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ). Τέσσερις αντιδήμαρχοι και δύο εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, Κώστα Λέσση.

09
Σεπτεμβρίου / 2019

Θα είναι οι εξής:
Ανδριώτης Σωκράτης - Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πολιτικής
Σαγιάς Γέωργιος - Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών, αναπληρωτής Δήμαρχος
Βλάσσης Αντώνιος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού
Κουρτέσης Νίκος - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού, Πρωτογενούς Τομέα και Υπεύθυνος Δ.Ε Κορισσίων
Μπόγδος Νικόλαος - Εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος Δ.Ε Μελιτειέων
Πλασκασοβίτης Κωνσταντίνος - Εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος Δ.Ε. Λευκιμμαίων και Ανακύκλωσης