ΣτΕ: Ευθύνη του Κτηματολογίου η καθυστέρηση για την κτηματογράφηση στην Κέρκυρα

ΣτΕ: Ευθύνη του Κτηματολογίου η καθυστέρηση για την κτηματογράφηση στην Κέρκυρα

Στην απελθούσα διοίκηση του Κτηματολογίου αποδίδεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ευθύνη για την καθυστέρηση στην ανάθεση τεσσάρων μελετών κτηματογράφησης

03
Σεπτεμβρίου / 2019

ΑΘΗΝΑ. Στην απελθούσα διοίκηση του Κτηματολογίου αποδίδεται, εμμέσως πλην σαφώς, από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ευθύνη για την καθυστέρηση στην ανάθεση τεσσάρων μελετών κτηματογράφησης.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του (πρώην) διοικητικού συμβουλίου του Κτηματολογίου, το οποίο απέρριψε προσφυγή εναντίον της συμμετοχής μιας εταιρείας σε δύο από τους εν λόγω διαγωνισμούς κτηματογράφησης, δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς και αναπέμπει το θέμα στο (νέο πλέον) διοικητικό συμβούλιο, για να επανακριθεί.

Η υπόθεση αφορά την κτηματογράφηση των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου και του μισού Ηρακλείου, καθώς και της περιοχής Θεσπρωτίας – Κέρκυρας.

Οι τέσσερις διαγωνισμοί ανήκουν στην τελευταία γενιά κτηματογράφησης και επαναπροκηρύχθηκαν το 2016.

Μία εκ των διαγωνιζομένων κοινοπραξιών προσέφυγε στο ΣτΕ κατά μίας άλλης, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη είχε υποβάλει ψευδή στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία της σε ανάλογα έργα.

Συνολικά, κατατέθηκαν δύο προσφυγές στο ΣτΕ, ενώ το Κτηματολόγιο «πάγωσε» τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και σε ακόμα δύο διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η συγκεκριμένη κοινοπραξία.

Mε τις αποφάσεις 1251 και 1252 το ΣτΕ καλεί τη διοίκηση του Κτηματολογίου να αιτιολογήσει επαρκέστερα την απόφασή της, καθώς «όφειλε να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της παρεμβαίνουσας λόγω υποβολής ψευδούς δήλωσης ή μη παροχής πληροφοριών σχετικών με την ειδική τεχνική και επαγγελματική της ιδιότητα».

πηγή:  Το Παρόν