Λειτουργεί η πυρόσβεση στο Βίδο, απαντά ο Δήμος Κέρκυρας

Λειτουργεί η πυρόσβεση στο Βίδο, απαντά ο Δήμος Κέρκυρας

Κανονικά λειτουργούν οι 34 από τις 36 πυροσβεστικές φωλιές

23
Aυγούστου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή την ανακοίνωση της κίνησης “Κέρκυρα 180˚“ για την πυρόσβεση στο Βίδο, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ανακοινώνονται τα παρακάτω: 
Στο σύστημα πυρόσβεσης των επιμέρους κτηρίων της Νήσου Βίδου έχει πραγματοποιηθεί αναγόμωση και έχουν τοποθετηθεί φορητοί πυροσβεστήρες. 
Όσον αφορά την πυρόσβεση στην ευρύτερη  περιοχή του νησιού, ο Δήμος έχει προβεί στην πλήρη επισκευή των αντλιών πυρόσβεσης καθώς επίσης και στην αντικατάσταση και επισκευή  μέρους των πυροσβεστικών φωλιών και των κρουνών, ξεκινώντας από την περιοχή των κατασκηνώσεων, εργασίες οι οποίες και συνεχίζονται. 
Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν σε λειτουργία οι 34 από τις 36 πυροσβεστικές φωλιές που είναι τοποθετημένες στο νησί, ενώ στα σημεία που  βρίσκονται οι 2 πυροσβεστικές φωλιές που δεν λειτουργούν λόγω προβλήματος στο δίκτυο ύδρευσης, υπάρχει το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου που εκτελεί βάρδια και είναι σε ετοιμότητα.