Έκλεισε πάλι ο ΧΥΤΑ

Έκλεισε πάλι ο ΧΥΤΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ζήτημα λίγων ωρών είναι πλέον να ξεχειλίσουν για ακόμα μια φορά οι κάδοι απορριμμάτων από τόνους σκουπίδια.

13
Ιουνίου / 2016

Έκλεισε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Η συντονιστική επιτροπή συλλογικοτήτων Μέσης Κέρκυρας, με απόφασή της, έχει αποκλείσει την είσοδο στα απορριμματοφόρα.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις επανειλημμένες αλλά άκαρπες  διαμαρτυρίες των κατοίκων Τεμπλονίου και τις θετικές γνωμοδοτήσεις Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκατάστασης και λειτουργίας δεματοποιητή στην περιοχή του ΧΥΤΑ.  

Από την πλευρά του Δήμου Κέρκυρας, δεν υπάρχει ακόμη αντίδραση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής– τεμαχισμού - δεματοποίησης – κομποστοποίησης απορριμμάτων»  με καταληκτική ημερομηνία την 01/08/2016.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς και παράτυπης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου με την από 12/04/2016 προσφυγή. Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν την κακή διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία του διασταλάζοντος υγρού (στραγγίσματα) από τον χώρο υγειονομικής ταφής και την παρουσία αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται ο ΧΥΤΑ.