Χωρίς δημοτικά τέλη τα κενά & μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Χωρίς δημοτικά τέλη τα κενά & μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση

27
Ιουλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση και με το άρθρο 222 επαναρρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Τα σημεία της νέας ρύθμισης είναι τα εξής:

1.  Απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στο Δήμο με τη διακοπή ηλεκτροδότησης σχετική υπεύθυνη δήλωση. "Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν." Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

2. Σε ό,τι αφορά στο παρελθόν, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος