Υπέρ της μεταφοράς σκουπιδιών σε αδειοδοτημένο αποδέκτη ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Υπέρ της μεταφοράς σκουπιδιών σε αδειοδοτημένο αποδέκτη ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όχι στη μεταφορά στη Λευκίμμη, ούτε στη δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών σε άλλο μέρος του νησιού, λέει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, σχετικά με το πρόβλημα των απορριμμάτων της Κέρκυρας.

15
Ιουνίου / 2018

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει: Υπάρχει διαχρονική πυραμίδα ευθυνών για την παρούσα απαράδεκτη κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων που ολοκληρώθηκε από την σημερινή αιρετή διοίκηση του Δήμου και Περιφέρειας. Ευθύνη φέρει και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που ενέκρινε την αδειοδότηση για προσωρινή εναπόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων στη Λευκίμμη. Αυτό σημαίνει χωματερή χωρίς καμία προδιαγραφή για ΧΥΤΥ, αγνοώντας παντελώς τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς όρους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και επιφέροντας περιβαλλοντική καταστροφή.

Εξυπακούεται ότι ούτε το ήδη βεβαρυμμένο Τεμπλόνι  είναι πλέον δυνατό να δεχτεί τα απορρίμματα του νησιού. Είμαστε όμως, κάθετα αντίθετοι στις φωνές που λένε, να μεταφερθούν τα σκουπίδια στα νταμάρια ή στις ανεξέλεγκτες χωματερές κάθετα και διαγώνια του νησιού, χωματερές έχουν γίνει ακόμα και τα ποτάμια. Πρέπει να παρέμβει η Δικαιοσύνη για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ρύπανση του φυσικού τοπίου της Κέρκυρας, η οποία τείνει να γίνει μία τεράστια χωματερή, με περιβαλλοντικό, οικονομικό και υγειονομικό κόστος.

Παρά το γεγονός ότι η εκφρασμένη θέση του συλλόγου μας είναι υπέρ της ολοκληρωμένης διαχείρισης  των απορριμμάτων μέσα στο νησί μας, υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφερθούν τα απορρίμματα στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο αποδέκτη, έως ότου περατωθεί το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και αυτό πρέπει να γίνει τάχιστα, χωρίς χρονοτριβές, ακόμα και με την παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος αφού ο Δήμος έχει αποτύχει σ’ αυτήν την διαδικασία.

Ενώ στον  Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων(25/11/2016) προβλέπονται χρήσιμοι περιβαλλοντικοί όροι όπως η διαλογή στην πηγή, η δημιουργία πράσινων σημείων, η προώθηση της κομποστοποίησης, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
Στηρίζουμε κινήματα πολιτών, που προσπαθούν να αναπληρώσουν το κενό δράσης των αρμόδιων αρχών πραγματοποιώντας ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, όπως αυτή του Σπαρτίλα ή του Corfu Compost Project Group καθώς κι εκείνα που αγωνίζονται για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι αυτονόητο ότι η χωματερή στη Λευκίμμη δεν  αποτελεί λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων ενός νησιού μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η Πρόεδρος,                                           Η Γραμματέας,
Βέρα Κορωνάκη                                     Βούλα Μπούκα