1.634 ψήφισαν για ανάδειξη Δ.Σ. στο Επιμελητήριο

1.634 ψήφισαν για ανάδειξη Δ.Σ. στο Επιμελητήριο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Χίλιοι εξακόσιοι τριάντα τέσσερις επιχειρηματίες σε σύνολο 3.500 των ταμιακώς εντάξει, ψήφισαν για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

03
Δεκεμβρίου / 2017

Αναλυτικά, όσον αφορά στα τμήματα η ψηφοφορία διαμορφώθηκε ως εξής: 

-Για το τμήμα Μεταποίησης ψήφισαν 217 
-Για το Τουριστικό τμήμα ψήφισαν 212
-Για το Τμήμα Υπηρεσιών ψήφισαν 557
-Για το Εμπορικό Τμήμα ψήφισαν 648

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, προηγείται η παράταξη του Γιώργου Χονδρογιάννη.

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ